Carrer Magre

Vista parcial del carrer Magre. Foto: Robert Molina

Empordanesos i forans
Figueres: Brau, 2002

Davant del temple hi surt el carrer de M. Àngels Vayreda i de seguida, a l’esquerra, arranca el carrer Magre al punt on hi ha el portal de sortida dels visitants del Museu Dalí. Aquest carreró estret, segons els historiadors, havia estat el call figuerenc, bressol i residència del metge jueu Cresques Elies, que ho va ser de Pere III el Cerimoniós. En temps de Fages, el marquès de Camps hi tenia un habitatge que ocupava intermitentment; si més no, i segons el poeta, els dijous hi consumia el contingut de la carmanyola que portava quan venia a mercat.


A cada poble té un mas

i és president del nostre agre,

i tot l’any fa dijous gras

al despatx del carrer Magre.