Plaça del Gra i Font lluminosa

Figuerencs
Figueres: Brau, 2002

Des d’on hi havia can Fita, tornem cap al centre de la vila passant per la plaça del Gra. Tres dotzenes de fines columnes de ferro colat, distribuïdes en quadrats concèntrics, sostenen un teulat a quatre aigües que aixopluga tota la plaça. L’obra va fer-se fa més d’un segle per poder celebrar-hi còmodament el mercat de grans sense risc de mullar-se quan plou. Des de les Fires de l’any 1960 ençà s’ha aprofitat la plaça coberta per condicionar-hi l’anomenat Certamen de la Moda, mena d’envelat per a ball i concert i, al principi, expositor de mostres diverses, entre les quals de roba.


Amb el que costa desfer

i fer cada any el Certamen,

n’hi hauria prou per refer

la tomba de Tutankamen.

Figuerencs
Figueres: Brau, 2002

A continuació, seguint qualsevol dels dos carrers paral·lels, Rutlla o Castelló, que uneixen les places del Gra i del Dr. Vila, arribem a la primera font lluminosa amb què va comptar Figueres, inaugurada per l’alcalde Ramon Guardiola el 1965 al solar que ocupava l’antic hospital.


Doll d’aigua que al cel s’envola

maridant forma i color;

figuerencs: retem llaor

a la font d’en Guardiola.