logo
 • 1859 Barcelona

  Jochs Florals de Barcelona

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: Tota la informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona en 1859. Barcelona: Llibreria de Salvador Manero, 1859

  Font: Jochs Florals de Barcelona en 1859. Barcelona: Llibreria de Salvador Manero, 1859 (Biblioteca Victor Balaguer; Àula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya)

 • 1860 Barcelona

  Jochs Florals de Barcelona

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: Tota la informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona en 1860. Barcelona: Llibreria de Salvador Manero

  Font: Jochs Florals de Barcelona en 1860. Barcelona: Llibreria de Salvador Manero, 1860 (Biblioteca Victor Balaguer; Àula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya)

 • 1861 Barcelona

  Jochs Florals de Barcelona en 1861

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: Tota la informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona en 1861. Barcelona: Llibreria de Salvador Manero

   

  Font: Jochs Florals de Barcelona en 1861. Barcelona: Llibreria de Salvador Manero, 1861 (Biblioteca Victor Balaguer; Àula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya)

 • 1862 Barcelona

  Jochs Florals de Barcelona en 1862

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: Tota la informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona en 1862. Barcelona: Llibreria de Salvador Manero

  Font: Jochs Florals de Barcelona en 1862. Barcelona: Llibreria de Salvador Manero, 1862 (Biblioteca Victor Balaguer; Àula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya)

 • 1863 Barcelona

  Jochs Florals de Barcelona en 1863

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Font: Jochs Florals de Barcelona en 1863. Barcelona: Llibreria de Salvador Manero, 1863 (Biblioteca Victor Balaguer; Àula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya)

 • 1864 Barcelona

  Jochs Florals de Barcelona en 1864

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: Tota la informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona en 1864. Barcelona: Establiment tipográfich de Narcís Ramirez y Rialp

  Font: Jochs Florals de Barcelona en 1864. Barcelona: Establiment tipográfich de Narcís Ramirez y Rialp, 1864 (Biblioteca Victor Balaguer; Àula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya)

 • 1865 Barcelona

  Jochs Florals de Barcelona en 1865

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: Tota la informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona en 1865. Barcelona: Estampa de Lluis Tasso

  Font: Jochs Florals de Barcelona en 1865. Barcelona: Estampa de Lluis Tasso, 1865 (Biblioteca Victor Balaguer; Àula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya)

 • 1866 Barcelona

  Jochs Florals de Barcelona en 1866

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: Tota la informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona en 1866. Barcelona: Establiment Tipográfich Editorial de Salvador Manero

  Font: Jochs Florals de Barcelona en 1866. Barcelona: Establiment Tipográfich Editorial de Salvador Manero, 1866 (Biblioteca Victor Balaguer; Àula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya)

 • 1867 Barcelona

  Jochs Florals de Barcelona en 1867

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: Tota la informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona en 1867. Barcelona: Llibreria de Alvar Verdaguer

  Font: Jochs Florals de Barcelona en 1867. Barcelona: Llibreria de Alvar Verdaguer, 1867 (Biblioteca Victor Balaguer; Àula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya)

 • 1868 Barcelona

  Jochs Florals de Barcelona

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: Tota la informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona en 1868. Any X de sa restauració. Barcelona: Llibreria de Alvar Verdaguer, 1868

  Font: Jochs Florals de Barcelona en 1868. Any X de sa restauració. Barcelona: Llibreria de Alvar Verdaguer, 1868 (Biblioteca Victor Balaguer; Àula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya)

 • 1868 Reus

  Certamen literari de Reus

  Centre convocant: Centre de lectura
 • 1869 Barcelona

  Jochs Florals de Barcelona

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: La informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona en 1869. Any XI de sa restauració. Barcelona: Llibreria de Alvar Verdaguer (Biblioteca Victor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya)

  Font: - Jochs Florals de Barcelona en 1869. Any XI de sa restauració. Barcelona: Llibreria de Alvar Verdaguer

  - Balaguer, Andreu: "Jochs Florals de Barcelona en 1869". Lo Gay Saber, Any II, Núm. XXX, 15 maig 1869 (p. 233-234).

   

 • 1870 Barcelona

  Jochs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: La informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona en 1870. Any XII de sa restauració. Barcelona: Estampa y Llibrería Religiosa y Científica del hereu d’en Pau Riera (Biblioteca Victor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya)

  Font: Jochs Florals de Barcelona en 1870. Any XII de sa restauració. Barcelona: Estampa y Llibrería Religiosa y Científica del hereu d’en Pau Riera, 1870 

 • 1871 Barcelona

  Jochs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: La informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona en 1871. Any XIII de sa restauració. Barcelona: Estampa catalana de L. Obradors y P. Sulé (Biblioteca Victor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya)

  Font: Jochs Florals de Barcelona en 1871. Any XIII de sa restauració. Barcelona: Estampa catalana de L. Obradors y P. Sulé, 1871 

 • 1872 Barcelona

  Jochs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: La informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona en 1872. Any XIV de sa restauració. Barcelona: Estampa catalana de Llogari Obradors y Pau Sulé (Biblioteca Victor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya)

  Font: Jochs Florals de Barcelona en 1872. Any XIV de sa restauració. Barcelona: Estampa catalana de Llogari Obradors y Pau Sulé, 1872

 • 1873 Barcelona

  Jochs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: La informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona en 1873. Any XV de sa restauració. Barcelona: Estampa catalana de Llogari Obradors y Pau Sulé (Biblioteca Victor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya)

  Font: Jochs Florals de Barcelona en 1873. Any XV de sa restauració. Barcelona: Estampa catalana de Llogari Obradors y Pau Sulé, 1873

 • 1874 Barcelona

  Jocs Florals de Llengua Catalana

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de la Llengua Catalana

  Observacions: La informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de la Llengua Catalana en l’any XVI de llur restauració, 1874. Barcelona: Estampa de la Renaxensa. (Biblioteca Victor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya)

  Font: Jochs Florals de la Llengua Catalana en l’any XVI de llur restauració, 1874. Barcelona: Estampa de la Renaxensa, 1874. 

  Vall, Xavier: "Dues sàtires contra Verdaguer enviades als Jocs Florals de 1874". Anuari Verdaguer, núm. 10, 2001.

 • 1874 Girona

  Centre convocant: Associació Literària de Girona
 • 1875 Girona

  Certamen Literari de Girona

  Centre convocant: Associació Literària de Girona
 • 1875 Barcelona

  Jochs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: La informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any XVII de llur restauració, 1875. Barcelona: Estampa de la Renaxensa.  (Biblioteca Victor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya)

  Font: Jochs Florals de Barcelona. Any XVII de llur restauració, 1875. Barcelona: Estampa de la Renaxensa, 1875. 

 • 1876 Vilafranca del Penedès

  Centre convocant: Centre Agrícola del Penedés
 • 1876 Barcelona

  Jocs Florals de Barcelona

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: La informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any XVIII de llur restauració, 1876. Barcelona: Estampa de la Renaxensa.  (Biblioteca Victor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya)

  Font: Jochs Florals de Barcelona. Any XVIII de llur restauració, 1876. Barcelona: Estampa de la Renaxensa, 1876. 

 • 1877 Barcelona

  Jochs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: En aquests Jocs Florals Àngel Guimerà fou nomenat Mestre en Gai Saber.

  La informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any XIX de llur restauració, 1877. Barcelona: Estampa de la Renaxensa.  (Biblioteca Victor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya)

  Font: Jochs Florals de Barcelona. Any XIX de llur restauració, 1877. Barcelona: Estampa de la Renaxensa, 1877. 

 • 1877 Barcelona

  IV Certamen Literari

  Centre convocant: Societat "La Misteriosa"
 • 1878 Barcelona

  Jochs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: La informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any XX de llur restauració, 1878. Barcelona: Estampa de la Renaxensa.  (Biblioteca Victor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya)

  Font: Jochs Florals de Barcelona. Any XX de llur restauració, 1878. Barcelona: Estampa de la Renaxensa, 1878. 

 • 1878 Reus

  Certamen científico-literari de Reus

  Centre convocant: Centre de lectura
 • 1878 Tortosa

  Certamen de Tortosa

  Centre convocant: Juventud Católica de Tortosa

  Font: “Novas”, La Renaxensa, any IX, t. 2 (p. 205).

 • 1879 Lleida

  Centre convocant: Societat Literària i de Belles Arts de Lleida
 • 1879 Badalona

  Certamen literari de Badalona

  Centre convocant: La Redacció de l'Eco de Badalona

  Font: “Novas”. La Renaxensa, Any IX, t. 2, núm. 3, agost 1879 (p. 159).

 • 1879 Girona

  Certamen literari de Girona

  Observacions: Menció honorífica del Premi Lliri de plata a "Soletat", amb el lema "Ut andiam".
  Mencions honorífiques del Premi Viola de plata daurada a "A Deu" i "San Frucfuoso".

  Font: La Renaixensa, Any IX, t. 2, núm. 8, octubre 1879 (p. 289).

 • 1879 Vilafranca del Penedès

  Centre convocant: Centre agrícola del Penedès

  Observacions: Quart any de la seva instauració. Ofereix nou premis.

  Font: La Renaxensa, Any IX, t. 2, núm. 2, 31 juliol 1879 (p. 109).

 • 1879 Barcelona

  Certamen del Colegi Mercantil de Barcelona

  Centre convocant: Col·legi Mercantil

  Font: La Renaxensa, Any IX, t. 2, núm. 1, juliol 1879 (p. 46-47).
  La Renaxensa, Any IX, t. 2, núm. 2, juliol 1879 (p. 110).
  La Renaxensa, Any IX, t. 2, núm. 7, octubre 1879 (p. 205-213).

 • 1879 Barcelona

  Font: "Novas", La Renaxensa, any IX, t. 2, núm. 2, juliol 1879 (p. 109).

 • 1879 Barcelona

  Certamen literari de Barcelona

  Centre convocant: Centro Familiar del Putxet

  Font: "Novas", La Renaxensa, any IX, t. 2, núm. 3, agost 1879 (p. 159).
  "Novas", La Renaxensa, any IX, t. 2 (p. 254-255).

 • 1879 Barcelona

  Jochs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: La informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any XXI de llur restauració, 1879. Barcelona: Estampa de la Renaxensa.  (Biblioteca Victor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya)

  Font: Jochs Florals de Barcelona. Any XXI de llur restauració, 1879. Barcelona: Estampa de la Renaxensa, 1879. 

 • 1879 Tarragona

  Centre convocant: Ateneu de Tarragona
 • 1879 Vallfogona de Riucorb

  Festa literària en obsequi del cèlebre poeta Vicent Garcia

  Centre convocant: Associació Catalanista d'Excursions Científiques

  Font: - “Novas”. La Renaxensa, any IX, t. 2, núm. 1, juliol 1879 (p. 47).

  - La Renaxensa, any IX, t. 2, núm. 3, agost 1879 (p. 160).

  - “Novas”. La Renaxensa, any IX, t. 2, núm. 5, setembre 1879 (p. 255-256).

  - La Renaxensa, any IX, t. 2, núm. 8, octubre 1879.

 • 1880 Lleida

  Centre convocant: Academia Bibliogràfica Mariana
 • 1880 Lleida

  Centre convocant: Societat Literària i de Belles Arts de Lleida
 • 1880 Badalona

  Certamen literari de Badalona

  Centre convocant: L'Eco de Badalona
 • 1880 Barcelona

  Certamen literari de la Joventut Catòlica de Barcelona

  Centre convocant: Joventut Catòlica de Barcelona
 • 1880 Barcelona

  Certamen literari la Aranya sobre literatura humorística

  Centre convocant: L'Aranya

  Font: La Renaixensa, núm. 3, 1 agost 1880 (p. 105-110).
  La Renaixensa, núm. 4, 31 agost 1880 (p. 189-192).

 • 1880 Barcelona

  Certamen literari i musical

  Centre convocant: Societat Julian Romea
 • 1880 Barcelona

  Certamen de Sant Martí de Provençals d’obres relacionades amb el món de la indústria

  Centre convocant: Centre Catalanista Provensalesch
 • 1880 Igualada

  Centre convocant: Ateneo Igualadí de la Clase Obrera
 • 1880 Barcelona

  Jochs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: La informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any XXII de llur restauració, 1880. Barcelona: Estampa de la Renaxensa.  (Biblioteca Victor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya)

  Font: Jochs Florals de Barcelona. Any XXII de llur restauració, 1880. Barcelona: Estampa de la Renaxensa, 1880. 

 • 1880 Tarragona

  Segon certamen literari de Tarragona

  Centre convocant: Ateneu Tarragoní de la Classe Obrera (secció humorística)
 • 1881 Badalona

  Tercer certamen literari de Badalona

 • 1881 Barcelona

  Certamen de Sant Martí de Provençals

  Centre convocant: Centre Catalanista Provensalesch

  Font: La Renaixensa, núm. 7, 31 juliol 1881 (p. 264-271).

 • 1881 Granollers

  Certamen científico-literari de Granollers

  Font: "Certámen científich-literari de Granollers en l’any 1881". Barcelona: Establiment Tipográfich de Lluis Tasso, 1881.

 • 1881 Igualada

  Centre convocant: Ateneo Igualadí de la Clase Obrera
 • 1881 Barcelona

  Jochs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: La informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any XXIII de llur restauració, 1881. Barcelona: Estampa de la Renaixensa. (Biblioteca Victor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya) 

  Font: Jochs Florals de Barcelona. Any XXIII de llur restauració, 1881. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1881.

 • 1881 Tarragona

  Centre convocant: Ateneu Tarragonès
 • 1881 Valls

  Certamen literari de Valls

  Centre convocant: La Patria Catalana
 • 1881 Vilanova i la Geltrú

  Certamen de Vilanova i la Geltrú

 • 1882 Figueres

  Certamen literari de Figueres

  Centre convocant: Centre Artístic Industrial de Figueres

  Font: - Certámen literario de MDCCCLXXXII (Año primero). Figueras: Imprenta de José Bosch y Batlle, 1882.

  - Barnils, Josep: "Més d´un segle de les festes de la poesia i literàries a Figueres". Diari de Girona, 20 abril 2008.

 • 1882 Granollers

  Certamen científico-literari de Granollers

  Centre convocant: Casino de Granollers

  Font: "Certámen científich-literari de Granollers en l’any 1882". Barcelona: Establiment Tipográfich de Lluis Tasso, 1883.

 • 1882 Barcelona

  Jochs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: La informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any XXIV de llur restauració, 1882. Barcelona: Estampa de la Renaixensa. (Biblioteca Victor Balaguer; Aula Màrius; Biblioteca de Catalunya)

  Font: Jochs Florals de Barcelona. Any XXIV de llur restauració, 1882. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1882

 • 1882 Tarragona

  Centre convocant: Ateneu Tarragoní de la Classe Obrera
 • 1883 Figueres

  Certamen literari de Figueres

  Centre convocant: Centre Artístic Industrial de Figueres

  Font: - Certámen literario de MDCCCLXXXIII (Año segundo). Figueras: Imprenta de Mariano Alegret, 1883.

  - Barnils, Josep: "Més d´un segle de les festes de la poesia i literàries a Figueres". Diari de Girona, 20 abril 2008.

 • 1883 Igualada

  Centre convocant: Certamen de l'Ateneu Igualadí de la Classe Obrera

  Font: Safont i Plumed, Joan: Oleguer Godó.Una nissaga d'industrials igualadins. La Torre de Claramunt: Fundació CMJ Godó, 2016

 • 1883 Barcelona

  Jochs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: La informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any XV de llur restauració, 1883. Barcelona: Estampa de la Renaixensa. (Biblioteca Victor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya) 

  Font: Jochs Florals de Barcelona. Any XV de llur restauració, 1883. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1883

 • 1883 Valls

  Certamen literari de Valls

  Centre convocant: Societat Círculo Español
 • 1884 Badalona

  Sisè certamen literari de Badalona

 • 1884 Reus

  Certamen del Centre de Lectura de Reus

  Centre convocant: Centre de lectura

  Font: “Centre de Lectura de Reus”. El Teatre Català, núm. 259, 17 febrer 1917 (p. 102-106).

 • 1884 Granollers

  Certamen de Granollers

  Font: Bori, Antoni: "Lo rellotje de sol", La Renaixensa, any XVI, 1886 (p. 57-59).

 • 1884 Sant Feliu de Guíxols

  Certamen de Sant Feliu de Guíxols

  Centre convocant: Centro Recreativo

  Observacions: Artur Vinardell va oferir un discurs en la Memòria del certamen

  Font: Coll Ramírez, Susanna: "El certamen literari de Sant Feliu de Guixols (1884-1886)". Revista de Girona, núm 189, juliol-agost 1998 (p. 45-49).

 • 1884 Barcelona

  Jochs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: La informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any XXVI de llur restauració, 1884. Barcelona: Estampa de la Renaixensa. (Biblioteca Victor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya)

  Font: Jochs Florals de Barcelona. Any XXVI de llur restauració, 1884. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1884.

 • 1884 Figueres

  Jocs Florals de Figueres

  Font: Barnils, Josep: "Més d´un segle de les festes de la poesia i literàries a Figueres". Diari de Girona, 20 abril 2008.

 • 1885 Granollers

  Certamen de Granollers

  Font: Bori, Antoni: "Guanta", La Renaixensa, any XV, 1885 (p. 38-40).

 • 1885 La Bisbal d'Empordà

  Certamen literari de La Bisbal

  Font: "Certamen Literari de La Bisbal 1885". Barcelona: Tipografia La Academia de Evaristo Ullastres, 1886.
  Laporta, Miquel: "Lo que diu l’óliva", La Renaixensa, any XVI, 1886 (p. 260- 262).
  Garriga, Francisco Xavier: "Idili", La Renaixensa, any XVI, 1886

 • 1885 Sant Pol de Mar

  Certamen literari de Sant Pol de Mar

 • 1885 Barcelona

  Jochs Florals de Barcelona

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: La informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any XXVII de llur restauració, 1885. Barcelona: Estampa de la Renaixensa.  (Biblioteca Victor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya)

  Font: Jochs Florals de  Barcelona. Any XXVII de llur restauració, 1885. Barcelona: Estampa de La Renaixensa, 1885.

 • 1885 Valls

  Certamen literari de Valls

 • 1886 Sant Feliu de Guíxols

  Centre convocant: Centro Recreativo

  Observacions: Emili Grahit, secretari, va llegir la Memòria que conteia els guanyadors i Salvador Fàbregas, secretari del Centre, va fer el discurs de tancament.

  Font: Coll Ramírez, Susanna: "El certamen literari de Sant Feliu de Guixols (1884-1886)". Revista de Girona, núm 189, juliol-agost 1998 (p. 45-49).

 • 1886 Barcelona

  Certamen de l'Aliansa

  Font: Cantí, D: "La teixidora". La Renaixensa, any XVI, 1886 (p. 339-401).

 • 1886 Igualada

  Certamen d'Igualada

  Font: Bori i Fontesà, Antoni: "Al Bruch", La Renaixensa, any XVI, 1886 (p. 75-78).
  Moliné i Brasés, E.: "La cansó del excursionista”. La Renaixensa, any XVI, 1886 (p. 358-360).

 • 1886 Girona

  Certamen de l'Associació Literària de GIrona

 • 1886 Sitges

  Certamen científico-literari de Sitges

  Font: "Certamen científich-literari de Sitges (Any I)". Barcelona: Imprempta La Renaixensa, 1886.

 • 1886 Vilanova i la Geltrú

  Certamen de Vilanova i la Geltrú

  Centre convocant: Ateneu de Vilanova i Geltrú
 • 1886 Barcelona

  Jochs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: La informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any XXVII de llur restauració, 1885. Barcelona: Estampa de la Renaixensa.  (Biblioteca Victor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya)

  Font: Jochs Florals de  Barcelona. Any XXVIII de llur restauració, 1886. Barcelona: Estampa de La Renaixensa, 1886.

 • 1886 Valls

  Certamen catalanista

 • 1887 Malgrat de Mar

  Certamen de Malgrat

  Font: Fontova, Lleó: "Lo clam del náufrech". La Renaixensa, any XVII, 1887 (p. 324-328). Ribot i Serra, Manel: "L’anyorament". La Renaixensa, any XVII, 1887 (p. 355-359). Omari Barrera, Claudi:"Éxtasis". La Renaixensa, any XIX, 1889 (p. 91-93).

  Vellvehí i Altimira, Jaume: "150 anys dels Jocs Florals de Barcelona. Certàmens literaris al Maresme: Vilassar de Mar 1887". Singladures, núm. 26, 2009

 • 1887 Barcelona

  Jochs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: Informació disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any XXVII de llur restauració, 1887. Barcelona: Estampa de la Renaixensa. (Biblioteca Victor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya).

  Font: Jochs Florals de  Barcelona. Any XXIX de llur restauració, 1887. Barcelona: Estampa de La Renaixensa, 1887. 

 • 1887 La Bisbal d'Empordà

  Certamen literari de la Bisbal

  Font: Bori i Fontesà, Antoni: "La enamorada". La Renaixensa, any XVII, 1887 (p. 157-160).
  "Discurs de gracias pronunciat en lo certamen lierari celebrat en la Bisbal per lo vice-president del Jurat D.Francisco Xavier Garriga". La Renaixensa, any XVIII, 188

 • 1887 Vendrell

  Certamen literari del Vendrell

  Font: La Renaixensa, 1887 (p. 261-263).

 • 1888 Arenys de Mar

  IV Certamen d'Arenys de Mar

  Centre convocant: Ateneu Arenyenc

  Observacions: Cartell publicat a La Nueva Lucha, 17 maig 1888.

 • 1888 Sant Feliu de Guíxols

  Primer certamen literari de Sant Feliu de Guíxols

 • 1888 Barcelona

  Jochs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: La informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any XXX de llur restauració, 1888.  Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1888 

  Font:  Jochs Florals de Barcelona. Any XVII de llur restauració, 1888 Barcelona: Estampa de la Renaixensa1888

 • 1888 Figueres

  Certamen literari i científic

  Centre convocant: Casino Menestral, Casino Figuerenc i Societat Erato

  Font: Barnils, Josep: "Més d´un segle de les festes de la poesia i literàries a Figueres". Diari de Girona, 20 abril 2008.

 • 1889 Barcelona

  Jochs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: La informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any XXXI de llur restauració, 1889. Barcelona: Estampa de la Renaixensa. (Biblioteca Victor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya) 

  Font: Jochs Florals de Barcelona. Any XXXI de llur restauració, 1889. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1889

 • 1889 Vilanova i la Geltrú

  Certamen de Vilanova i la Geltrú

 • 1890 La Bisbal d'Empordà

  Certamen literari de la Bisbal

  Centre convocant: Societat de Aymadors de las lletras patrias

  Font: La Vanguardia, 26 maig 1890 (p. 3)

  El Eco Bisbalense, 25 maig 1890

 • 1890 Terrassa

  Certamen literari de l'Ateneu Tarrassenc

  Centre convocant: Ateneo Tarrassench
 • 1890 Manlleu

  Certamen literari de Manlleu

  Centre convocant: Centre Català de Manlleu
 • 1890 Barcelona

  Jochs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: La informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any XXXII de llur restauració, 1890. Barcelona: Estampa de la Renaixensa. (Biblioteca Victor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya) 

  Font: Jochs Florals de Barcelona. Any XXXII de llur restauració, 1890. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1890

 • 1890 Olot

  Jocs Florals d'Olot

  Font: Casacuberta, Margarida; Rius, Lluís: "Els jocs florals d'Olot (1890-1921)". Olot: Editora de Batet, 1988.

 • 1890 Barcelona

  Certamen Literari de l'Ateneu de Sant Gervasi de Cassolas

  Centre convocant: Ateneu de Sant Gervasi de Cassolas

  Font: La Vanguardia, 13 setembre 1890, p. 2

  La Vanguardia, 15 setembre 1890, p. 3

 • 1890 Barcelona

  Certamen literari i científic de Gràcia

  Font: La Vanguardia, 13 juliol 1890, (p. 2)

 • 1890 Arenys de Mar

  Certamen Literari de l'Ateneu Arenyenc

  Centre convocant: Ateneo Arenyenc

  Font: La Vanguardia, 10 agosto 1890, (p. 2)

 • 1891 Barcelona

  Jochs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: Tota la informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any XXXIII de llur restauració, 1891. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1891. (Biblioteca Victor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya) 

  Font: Sunyer, Magí; Pujadas, Roser; Poy, Pere (eds.): Literatura i identitats. Valls: Cossetània, 2004.

  Jochs Florals de Barcelona. Any XXXIII de llur restauració, 1891. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1891. 

 • 1891 Girona

  Centre convocant: Associació Literària de Girona
 • 1891 Palamós

  Primer certamen literari de Palamós

  Centre convocant: Societat literària Lo Contrapás

  Font: El eco de la redención, núm. 1, 22 abril 1891

  La Vanguardia, 20 juny 1891, (p. 2)

 • 1891 Olot

  Jocs Florals d'Olot

  Font: Casacuberta, Margarida; Rius, Lluís: "Els jocs florals d'Olot (1890-1921)". Olot: Editora de Batet, 1988.

 • 1891 Manlleu

  Segon Certamen Literari de Manlleu

  Centre convocant: Centre Català de Manlleu

  Font: La Vanguardia, 19 agost 1891, (p. 1)

 • 1892 Olot

  Jocs Florals d'Olot

  Font: Casacuberta, Margarida; Rius, Lluís: "Els jocs florals d'Olot (1890-1921)". Olot: Editora de Batet, 1988.

 • 1892 Mataró

  Certamen Literari dedicat a Colom

  Centre convocant: Círculo Católico de Obreros de Mataró
 • 1892 Barcelona

  Jochs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: La informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any XXXIV de llur restauració, 1892. Barcelona: Estampa de la Renaxensa.  (Biblioteca Victor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya)

  Font: Jochs Florals de Barcelona. Any XXXIV de llur restauració, 1892. Barcelona: Estampa de la Renaxensa, 1892.

 • 1892 Reus

  Certamen Literari del Centre de Lectura de Reus

  Centre convocant: Centre de Lectura de Reus

  Font: La Vanguardia, 5 desembre 1891 (p. 3)

  La Vanguardia, 25 març 1892 (p. 2)

  La Vanguardia, 26 març 1892 (p. 2)

  La Vanguardia, 28 març 1892 (p. 3)

 • 1892 Barcelona

  Certamen Literario del Círculo Positivista

  Centre convocant: Círculo Positivista

  Font: La Vanguardia, 21 setembre 1892 (p. 2)

 • 1893 Igualada

  Certamen de l’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera

  Centre convocant: Ateneu Igualadí de la Classe Obrera
 • 1893 Barcelona

  Jochs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: La informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any XXXV de llur restauració, 1893. Barcelona: Estampa de la Renaxensa.  (Biblioteca Victor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya)

  Font: Jochs Florals de Barcelona. Any XXXV de llur restauració, 1893. Barcelona: Estampa de la Renaxensa, 1893.

 • 1893 Vilafranca del Penedès

  Certamen científic-literari de Vilafranca

  Centre convocant: Centre Català Vilafranquí

  Font: Esclasans i Milà, Ramon; Martorell i Pañellas, Antoni; Mas i Jornet, Claudi: El Penadés en el sigle XIX. (transcripció del text original de la primera edició, Vilafranca 1902). Sant Sadurní d'Anoia: Gràfiques Llopart Penedès, 2010.

 • 1893 Olot

  Jocs Florals d'Olot

  Font: Casacuberta, Margarida; Rius, Lluís: "Els jocs florals d'Olot (1890-1921)". Olot: Editora de Batet, 1988.

 • 1893 Terrassa

  Certamen humorístic-satíric del Casino Tarrasense

  Centre convocant: Casino Tarrasense

  Font: La Vanguardia, 21 febrer 1893 (p. 2-3)

 • 1893 Reus

  Certamen Literari del Centre de Lectura de Reus

  Centre convocant: Centre de Lectura de Reus
 • 1894 Girona

  Centre convocant: Associació Literària de Girona
 • 1894 Barcelona

  Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: La informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any XXXVI de llur restauració, 1894. Barcelona: Estampa de la Renaixensa. (Biblioteca Victor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya).

  Font: Jochs Florals de Barcelona. Any XXXVI de llur restauració, 1894. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1894. 

 • 1894 Sitges

  Certàmen Literari de la Tercera Festa Modernista de Sitges

  Font: Festa Modernista del Cau Ferrat. Certamen Literari celebrat a Sitges el 4 de novembre de 1894. Barcelona: L'Avenç, 1895.

 • 1894 Barcelona

  Certamen Literario

  Centre convocant: Centro Graciense
 • 1894 Barcelona

  Certamen Literari de Sans

  Font: Catalunya Artística. 1ª època, núm. 77, 28 novembre 1901

  La Vanguardia, 25 agost 1894, (p. 2)

 • 1894 Olot

  Jocs Florals d'Olot

  Font: Casacuberta, Margarida; Rius, Lluís: Els jocs florals d'Olot (1890-1921). Olot: Editora de Batet, 1988.

 • 1894 Terrassa

  Segon Certamen Literari de l'Ateneo Tarrassench

  Centre convocant: Ateneo Tarrassench

  Font: La Vanguardia, 01 maig 1894, (p. 6)

 • 1894 Valls

  Certamen Literari de l'Ajuntament de Valls

  Centre convocant: Ajuntament de Valls

  Font: La Vanguardia, 16 maig 1894, (p. 2-3)

  La Vanguardia, 29 maig 1894, (p. 2)

 • 1894 Palafrugell

  Certamen Literario de Palafrugell

  Centre convocant: Setmanari El Distrito
 • 1894 Manresa

  Certamen Literario

  Centre convocant: Societat Lliga Regional

  Font: La Vanguardia, 1 setembre 1894, (p. 1)

 • 1894 Barcelona

  Certamen Científic Literari

  Centre convocant: Fomento martinense de Sant Martín de Provensals

  Font: La Vanguardia, 8 novembre 1894, (p. 2)

  La Vanguardia, 10 novembre 1894, (p. 2)

 • 1895 Lleida

  Centre convocant: Associació Catalanista

  Font: Cornudella Olivart, Joan: "L'aportació de la cultura urgellenca a la Renaixença literària de Ponent". Urtx, núm. 15, 2002 (p. 237-243).

  La Vanguardia, 16 març 1895, (p. 3)

 • 1895 Barcelona

  Jochs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: La informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any XXXVII de llur restauració, 1895. Barcelona: Estampa de la Renaixensa. (Biblioteca Victor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya) 

  Font: Jochs Florals de Barcelona. Any XXXVII de llur restauració, 1895. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1895

 • 1895 Vilafranca del Penedès

  Certamen patrioticoliterari

  Centre convocant: Centre Català Vilafranquí

  Font: Castellanos, Jordi: “La Renaixença vista pels modernistes” dins "Actes del col·loqui internacional sobre la Renaixença (18-22 de desembre de 1984), II". Barcelona: Curial Edicions Catalanes, 1994 (p. 101-109).

  La Vanguardia, 7 juliol 1895, (p. 6)

 • 1895 Manlleu

  Certamen Literari

  Centre convocant: Centre Català de Manlleu
 • 1895 Blanes

  Primer Certamen Literari

  Centre convocant: Tertulia literaria

  Font: La Vanguàrdia, 7 agost 1895.

  La Costa de Llevant, 4 agost 1895.

 • 1895 Olot

  Jocs Florals d'Olot

  Font: Casacuberta, Margarida; Rius, Lluís: "Els jocs florals d'Olot (1890-1921)". Olot: Editora de Batet, 1988.

 • 1895 Ripoll

  Certamen literari

  Centre convocant: Lo Jovent Catalanista

  Font: La Vanguardia, 21 desembre 1894, (p. 5)

 • 1895 Girona

  Associació Literària de Girona

  Font: La Vanguardia, 14 juny 1895, (p. 2)

 • 1896 Barcelona

  Primer Certamen Científic Literari de l'Ateneu de Gràcia

  Centre convocant: Ateneu de Gràcia

  Observacions: Jacint Verdaguer recita la seva oda titulada "Lo Lliri de Gràcia".

  Font: Garolera Carbonell, Narcís: Sobre Verdaguer. Biografía, literatura, llengua. Barcelona: Editorial Empúries, 1996

 • 1896 Barcelona

  Jochs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: La informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any XXXVIII de llur restauració, 1896. Barcelona: Estampa de la Renaixensa. (Biblioteca Víctor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya)

  Font: Jochs Florals de Barcelona. Any XXXVIII de llur restauració, 1896. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1896.

 • 1896 Granollers

  V Certamen científic i literari de Granollers

  Centre convocant: Sociedad Casino de Granollers

  Font: La Enciclopédica, núm. 1, 31 gener 1897.

 • 1896 Olot

  Jocs Florals d'Olot

  Font: Casacuberta, Margarida; Rius, Lluís: "Els jocs florals d'Olot (1890-1921)". Olot: Editora de Batet, 1988.

  Catalunya Artística, 1ª època, núm. 32, 17 gener 1901

 • 1897 Barcelona

  Certamen científic-literari i de lectura de L'Atlàntida

  Centre convocant: Revista Atlàntida
 • 1897 Olot

  Jocs Florals d'Olot

  Font: Casacuberta, Margarida; Rius, Lluís: "Els jocs florals d'Olot (1890-1921)". Olot: Editora de Batet, 1988.

 • 1897 Barcelona

  Jochs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: La informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any XXXIX de llur restauració, 1897. Barcelona: Estampa de la Renaixensa. (Biblioteca Víctor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya)

  Font: Jochs Florals de Barcelona. Any XXXIX de llur restauració, 1897. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1897.

 • 1898 Mataró

  Certamen del Círcol d'Obrers de Mataró

  Centre convocant: Lo Círcol de Obrers de Mataró

  Font: La Veu de Catalunya, any II, núm. 8, 21 febrer 1898 (p. 94).
  http://mdc2.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/veucat/id/117/rec/59

 • 1898 Santa Coloma de Farners

  Centre convocant: Círculo Columbense
 • 1898 Olot

  Jocs Florals d'Olot

  Font: Casacuberta, Margarida; Rius, Lluís: "Els jocs florals d'Olot (1890-1921)". Olot: Editora de Batet, 1988.

 • 1898 Barcelona

  Jochs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: La informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any XL de llur restauració, 1898. Barcelona: Estampa de la Renaixensa. (Biblioteca Víctor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya)

  Font: Jochs Florals de Barcelona. Any XL de llur restauració, 1898. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1898. 

 • 1899 Barcelona

  Jocs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: La informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any XLI de llur restauració, 1899. Barcelona: Estampa de la Renaixensa. (Biblioteca Víctor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya) 

  Font: Jochs Florals de Barcelona. Any XLI de llur restauració, 1899. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1899

 • 1899 Olot

  Jocs Florals d'Olot

  Font: Casacuberta, Margarida; Rius, Lluís: "Els jocs florals d'Olot (1890-1921)". Olot: Editora de Batet, 1988.

 • 1900 Vilafranca del Penedès

  Centre convocant: Centre Català Vilafranquí
 • 1900 Barcelona

  Certamen Literari

  Centre convocant: Lliga de Contribuyents de Sans

  Font: Catalunya artística, núm. 13, 6 setembre 1900 (p. 205-216).

 • 1900 Olot

  Jocs Florals d'Olot

  Font: Casacuberta, Margarida; Rius, Lluís: "Els jocs florals d'Olot (1890-1921)". Olot: Editora de Batet, 1988.

 • 1900 Barcelona

  Jochs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: La informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any XLII de llur restauració, 1900. Barcelona: Estampa de la Renaixensa (Biblioteca Víctor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya) 

  Font: Jochs Florals de Barcelona. Any XLII de llur restauració, 1900. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1900. 

 • 1901 Manresa

  Certamen Literari de la Joventut Catòlica de Manresa

 • 1901 Berga

  Primer certamen literari de Berga

 • 1901 Camprodon

  Primer certamen literari de Camprodon

  Font: Frontera, 8 setembre 1901 (p. 1).

 • 1901 Barcelona

  Jocs Florals Sarrianenchs

  Centre convocant: Centre Catalanista de Sarrià

  Font: Garolera, Narcís: Sobre Verdaguer. Barcelona: Empúries, 1996

 • 1901 Barcelona

  Primer Certamen Literari de Sant Andreu de Palomar

  Centre convocant: Agrupació Catalanista

  Font: Garolera, Narcís: Sobre Verdaguer. Barcelona: Empúries, 1996.

 • 1901 Sant Feliu de Codines

  Certamen literari de Sant Feliu de Codines

  Centre convocant: Agrupació Catalanista de Sant Feliu de Codines
 • 1901 La Bisbal d'Empordà

  Jocs Florals de la Bisbal

  Font: Joventut, núm. 82, 5 setembre 1901 (p. 596).

 • 1901 Barcelona

  Certamen Literari

  Centre convocant: Els Segadors, agrupació catalanista de Sans

  Font: Catalunya Artística, 1ª època, núm 64, 29 agost 1901 

   

 • 1901 Tiana

  Jocs Florals humorístichs

  Centre convocant: Colonia forastera de Tiana
 • 1901 Barcelona

  Centre convocant: Centre Regionalista de Sarriá
 • 1901 Olot

  Jocs Florals d'Olot

  Font: Casacuberta, Margarida; Rius, Lluís: "Els jocs florals d'Olot (1890-1921)". Olot: Editora de Batet, 1988.

 • 1901 Barcelona

  Jochs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: Tota la informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona en 1901. Any XLIII de llur restauració. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1901. 

  Font: Jochs Florals de Barcelona en 1901. Any XLIII de llur restauració. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1901 (Biblioteca Victor Balaguer; Àula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya) 

 • 1902 Arenys de Mar

  Jocs Florals d'Arenys de Mar

  Centre convocant: Centre Catalanista d'Arenys de Mar

  Font: Joventut, 1902 (p. 311).

  La Costa de Llevant, núm. 28, 19 juliol 1903.

  Gent Nova, núm. 42, 11 maig 1902 (p. 7).

  Lo Geronés, 6 juliol 1902 (p. 4).

  Catalunya Artística, 17 juliol 1902 (p. 431).

 • 1902 Manlleu

  Jocs Florals de Manlleu

  Centre convocant: Associació Catalanista en Rafael de Casanova de Manlleu
 • 1902 Barcelona

  Segon petit Concurs "Catalunya Artística"

 • 1902 Barcelona

  Primer certamen literari íntim

  Centre convocant: Societat Claris

  Observacions: Només poden prendre part del certamen els socis de la Societat Claris, centre convocant.

  Font: Catalunya artística, núm. 117, 11 setembre 1902.

 • 1902 Falset

  Jocs Florals de Falset

  Centre convocant: Foment de Falset (Secció de Literatura, Arts i Ciències)

  Observacions: El cartell especifica que «las composicions haurán de ser inéditas y en antich ó modern catalá de Catalunya propiament dita, de Valencia, de Mallorca ó del Roselló».

  Font: - Artigas, Josep: "Els Jocs Florals de Falset de 1902". La Portadora, núm. 1, 2016 (p. 9-26).

  - Lo Camp de Tarragona, any III, núm. 99, 29 juny 1902 (p. 2-3).

 • 1902 Sallent

  Jocs Florals de Sallent

  Centre convocant: Agrupació Catalanista de Sallent

  Font: Joventut, núm. 118, 15 maig 1902 (p. 328).

 • 1902 Canet de Mar

  Centamen Literari i Poètic

  Font: La Costa de Llevant, núm. 49, 8 desembre 1901.

 • 1902 Girona

  Jocs Florals de Girona

  Font: Casacuberta, Margarida: Els Jocs Florals de Girona (1902-1935). Girona: CCG Edicions, 2010.

  "Memòria del Secretari del Jurat Calificador, en Francesch Balari Galí”. L’Enderroch, núm. 8, maig-juny 1902 (p. 91-92).

 • 1902 Barcelona

  Jochs Florals de Gracia

  Centre convocant: Centre Catalanista Graciench
 • 1902 Barcelona

  Centre convocant: Agrupació Catalanista Els Segadors de Sans
 • 1902 Olot

  Jocs Florals d'Olot

  Font: Casacuberta, Margarida; Rius, Lluís: Els jocs florals d'Olot (1890-1921). Olot: Editora de Batet, 1988.

 • 1902 Barcelona

  Jochs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: Tota la informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona en 1902. Any XLIV de llur restauració. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1902. 

  Font: Jochs Florals de Barcelona en 1902. Any XLIV de llur restauració. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1902 (Biblioteca Victor Balaguer; Àula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya). 

 • 1903 Girona

  Jocs Florals de Girona

  Font: Casacuberta, Margarida: "Els Jocs Florals de Girona (1902-1935)". Girona: CCG Edicions, 2010.

 • 1903 Calaf

  Jochs Florals de la Lliga Autonomista de Calaf

  Centre convocant: Lliga Autonomista de Calaf
 • 1903 Ripoll

  Certamen literari de Ripoll

  Centre convocant: Lliga Regionalista
 • 1903 La Bisbal d'Empordà

  III Concurs literari. Primers Jocs Florals de l’Associació Regionalista l'Escut Emporità

  Centre convocant: Associació Regionalista L'Escut Emporità
 • 1903 Vilafranca del Penedès

  Certamen literari-musical

  Centre convocant: Academia Artística La Violeta

  Font: Joventut, 11 juny 1903, núm 174 (p. 400). Digitalització: Biblioteca de Catalunya

 • 1903 Arenys de Mar

  Font: Gent Nova, núm. 87, 19 juliol 1903 (p. 3).

 • 1903 Olot

  Jocs Florals d'Olot

  Font: Casacuberta, Margarida; Rius, Lluís: "Els jocs florals d'Olot (1890-1921)". Olot: Editora de Batet, 1988.

 • 1903 Barcelona

  Jochs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: La informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any XLV de llur restauració, 1903. Barcelona: Estampa de la Renaixensa.(Biblioteca V

  Font: Jochs Florals de Barcelona. Any XLV de llur restauració, 1903. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1903.

 • 1904 Girona

  Jocs Florals de Girona

  Font: Casacuberta, Margarida: "Els Jocs Florals de Girona (1902-1935)". Girona: CCG Edicions, 2010.

 • 1904 Arenys de Mar

  VII Certamen literari d'Arenys de Mar

  Centre convocant: Ateneu Aranyench

  Font: Catalunya Artística, núm. 34, 16 març 1905.

 • 1904 Badalona

  Certamen literari de Badalona

  Centre convocant: Centre Catalanista Gent Nova

  Font: "Novas”, Joventut, núm. 4, 8 març 1900 (p. 63).

 • 1904 Mataró

  Jocs Florals de Mataró

 • 1904 Moià

  Certamen literari de Moià

 • 1904 Hostalric

  Certamen literari d'Hostalric

  Centre convocant: Ajuntament d'Hostalric

  Font: Lo Geronés, 15 maig 1904.
  Lo Geronés, 10 juliol 1904.

 • 1904 Igualada

  Certamen literari d'Igualada

  Centre convocant: Centre Moral Instructiu de Sant Joseph d'Igualada
 • 1904 Santa Coloma de Farners

  Centre convocant: Lliga Regionalista de Santa Coloma de Farners

  Font: Lo Geronès, 1 octubre 1904.

 • 1904 Barcelona

  Certamen Literari de la Societat Claris

  Centre convocant: Societat Claris
 • 1904 Barcelona

  Certamen Literari de Els Segadors de Sans

 • 1904 Olot

  Jocs Florals d'Olot

  Font: Casacuberta, Margarida; Rius, Lluís: "Els jocs florals d'Olot (1890-1921)". Olot: Editora de Batet, 1988.

 • 1904 Barcelona

  Jochs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: La informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any XLVI de sa restauració, 1904. Barcelona: Estampa de la Renaixensa (Biblioteca Víctor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya). 

  Font: Jochs Florals de Barcelona. Any XLVI de sa restauració, 1904. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1904

 • 1905 Girona

  Jocs Florals de Girona

  Font: Casacuberta, Margarida: "Els Jocs Florals de Girona (1902-1935)". Girona: CCG Edicions, 2010.

 • 1905 Mataró

  Certamen de Mataró

  Centre convocant: Societat Nueva Constancia de Mataró
 • 1905 Badalona

  Segons Jocs Florals de Badalona

  Centre convocant: Centre Catalanista Gent Nova

  Font: Joventut, núm. 289, 24 agost 1905 (p. 547-551).
  Joventut, núm. 290, 31 agost 1905 (p. 564-566).

 • 1905 Barcelona

  Jochs Florals de Barcelona

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: La informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any XLVII de sa restauració. Barcelona: Estampa de la Renaixensa. (Biblioteca Víctor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya) 

  Font: Jochs Florals de Barcelona. Any XLVII de sa restauració, 1905. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1905.

 • 1905 Granollers

  Certamen literari de Granollers

  Centre convocant: Centre Català Agrícola de Granollers

  Font: La Veu del Vallès, 1 juliol 1905.

 • 1905 Hostalric

  Segons Jocs Florals d'Hostalric

  Font: - El poble català, 8 juliol 1905 (p. 35).

  - Lo Geronés, 13 maig 1905.

 • 1905 La Bisbal d'Empordà

  Jocs Florals de l’Associació Regionalista l'Escut Emporità de la Bisbal

  Centre convocant: Associació regionalista L’Escut Emporità

  Font: “Jocs Florals de la Bisbal. Discurs d’en Ignasi Iglésias, president del Jurat”. El Poble Català, núm. 42, 26 agost 1905 (p. 2).

 • 1905 Terrassa

  Certamen organitzat pels periodistes terrassencs

 • 1905 Palafrugell

  Festes de la Bellesa de Palafrugell

  Observacions: Es reben 80 originals literaris i 49 composicions musicals

 • 1905 Viladrau

  Jocs Florals de Viladrau

  Observacions: Es presenten 127 originals. Van ser promoguts per Jaume Bofill i Mates

  Font: - Arxiu Municipal de Viladrau, Llibre d’actes, núm. 4, 25 juny 1905.

  - Figueras, Narcís: "Els jocs florals i els certàmens literaris: expansió territorial i protagonistes en l'àmbit local. El cas de la comarca de la Selva (1895-1934). Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Santa Coloma de Farners, amb motiu del centenari de les Normes ortogràfiques de l'IEC. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2015.

 • 1905 Barcelona

  Certamen Literari Musical

  Centre convocant: Cort angélica de Sant Lluis Gonzaga de Gracia
 • 1905 Berga

  Certamen Literari del Foment Católich de Berga

 • 1905 Lleida

  Jocs Florals

  Centre convocant: Associació Catalanista de Lleyda
 • 1905 Olot

  Jocs Florals d'Olot

  Font: Casacuberta, Margarida; Rius, Lluís: "Els jocs florals d'Olot (1890-1921)". Olot: Editora de Batet, 1988.

 • 1906 Girona

  Jocs Florals de Girona

  Font: Casacuberta, Margarida: "Els Jocs Florals de Girona (1902-1935)". Girona: CCG Edicions, 2010.

 • 1906 Badalona

  Jocs Florals de Badalona

  Centre convocant: Centre Catalanista Gent Nova

  Font: “Noves”. Joventut, núm. 329, 31 maig 1906 (p. 349-350).

  “Noves”. Joventut, núm. 341, 23 agost 1906 (p. 542).

  “Crònica y comentari”. Catalònia, núm. 3, 11 agost 1906 (p. 7).

  Iglésias, Ignasi: "Sobre'ls Jocs Florals de Badalona". El Poble Català, núm. 109, 21 agost 1906 (p. 2)

 • 1906 Berga

  Jocs Florals de Berga

  Centre convocant: El Cim d'Estela

  Font: “Noves”. Joventut, núm. 338, 2 agost 1906 (p. 494). El Cim d'Estela, núm. 31, 15 setembre 1906.

 • 1906 Barcelona

  Jocs Florals del Poble Nou

  Centre convocant: Ateneu Democràtic Regionalista i Associació Artístic Catalanista del Poble Nou
 • 1906 Capellades

  Jocs Florals de Capellades

  Centre convocant: La Veu de Capellades

  Font: “Noves”. Joventut, núm. 334, 5 juliol 1906 (p. 429-430).

 • 1906 Molins de Rei

  Jochs Florals de Molins de Rey

  Centre convocant: Centre Catalanista de Molins de Rey

  Font: Jochs florals de Molins de Rey organisats pel Centre Catalanista de Molins de Rey. Molins de Rei: Centre Catalanista de Molins de Rey, 1907

 • 1906 Reus

  Jocs Florals del Patronat de l’Obrer de Sant Josep

  Centre convocant: Patronat de l’Obrer de Sant Joseph

  Font: El Teatre Català, febrer 1916.

 • 1906 Figueres

  Festa de la Bellesa. Concurs artístic Català

  Centre convocant: Sub-comissió de festeigs de les fires de Santa Creu de Figueras.
 • 1906 Sabadell

  Certamen literari de Sabadell

  Centre convocant: Centre Industrial de Sabadell

  Font: “Noves”. Joventut, núm. 329, 31 maig 1906 (p. 349-350).
  El Vallès Setmanari Autonomista, 2 juny 1906.

 • 1906 Hostalric

  Jocs Florals d'Hostalric

  Font: "Noves". Joventut, núm. 329, 31 maig 1906 (p. 349-350).
  Lo Geronès, 7 juliol 1906.
  Art Jove, núm. 13, 15 juny 1906.

 • 1906 Granollers

  Certamen literari musical de Granollers

  Font: El Vallès Setmanari Autonomista, 8 setembre 1906.

 • 1906 Olot

  Jocs Florals d'Olot

  Font: Casacuberta, Margarida; Rius, Lluís: "Els jocs florals d'Olot (1890-1921)". Olot: Editora de Batet, 1988.

 • 1906 Barcelona

  Jochs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: La informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any XLVIII de sa restauració. Barcelona: Estampa La Renaixensa, 1906. (Biblioteca Víctor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya). 

  Font: Jochs Florals de Barcelona. Any XLVIII de sa restauració, 1906. Barcelona: Estampa La Renaixensa, 1906. 

 • 1907 Girona

  Jocs Florals de Girona

  Font: Casacuberta, Margarida: "Els Jocs Florals de Girona (1902-1935)". Girona: CCG Edicions, 2010.

 • 1907 Barcelona

  Jocs Florals de la Barceloneta

  Centre convocant: Lliga Regionialista, delegació de la Barceloneta

  Font: “Noves”. Joventut, núm. 353, 15 novembre 1906 (p. 734).

 • 1907 Sabadell

  Certamen literari de Sabadell

  Centre convocant: Lliga Regionalista
 • 1907 Canet de Mar

  Font: La Escena Catalana, 28 setembre 1907.

 • 1907 Barcelona

  Certámen Poli·lingüe Moixiganguesch

  Centre convocant: Societat Melancolífuga Barcelonesa
 • 1907 Olot

  Jocs Florals d'Olot

  Font: Casacuberta, Margarida; Rius, Lluís: "Els jocs florals d'Olot (1890-1921)". Olot: Editora de Batet, 1988.

 • 1907 Barcelona

  Jochs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: La informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any XLIX de sa restauració. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1907. (Biblioteca Víctor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya). 

  Font: Jochs Florals de Barcelona. Any XLIX de sa restauració, 1907. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1907. 

 • 1908 Girona

  Jocs Florals de Girona

  Observacions: El Premi de l’Agrupació Catòlic-Nacionalista no s’adjudica, però es fan mencions honorífiques a "D’aquelles runes..." i "Cavalleria Mariana".
  El Premi de la Unió Republicana no s’adjudica, però es fa una menció honorífica a "Influència de la democràcia en la marxa de la societat".
  El Premi de Francesc Monsalvatje no s'adjudica, però es fa una menció honorífica a "La plana empordanesa".
  El Premi de Manel Bonmatí no s'adjudica, però es fa una menció honorífica a "La processó tardoral".

  Font: Casacuberta, Margarida: "Els Jocs Florals de Girona (1902-1935)". Girona: CCG Edicions, 2010.

 • 1908 Cornellà de Llobregat

  Primers Jocs Florals de Cornellà de Llobregat

  Centre convocant: Centre Catalanista l'Avenç de Cornellà de Llobregat
 • 1908 Arenys de Mar

  Certamen literari

  Centre convocant: Ateneo Arenyense

  Font: La Costa de Llevant, núm.14, 4 abril 1908.
  Gent Nova, núm. 346, 4 juliol 1908.

 • 1908 Canet de Mar

  II Certamen de la Germandat de la Misericòrdia

  Font: La Costa de Llevant, 26 setembre 1908.

 • 1908 Barcelona

  Jochs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: La informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any L de sa restauració. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1908. (Biblioteca Víctor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya) 

  Font: Jochs Florals de Barcelona. Any L de sa restauració, 1908. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1908

 • 1908 Calella

  Jocs Florals

  Font: Lo Geronès, 1 octubre1908.
  La Costa de Llevant, 11 juliol 1908.
  La Veu de Catalunya, 22 agost 1908.

 • 1908 Puigcerdà

  Jocs Florals de la Cerdanya

  Font: La Font Nova, núm. 202, 5 juliol 1908.

 • 1908 Ripoll

  Centre convocant: Centre Autonomista del Ripollès

  Font: La Font Nova, núm. 204, 19 juliol 1908.

 • 1908 Caldes de Montbui

  Jocs Florals de Caldes de Montbui

  Centre convocant: L'Avenç Nacionalista

  Font: Llevor Revista Quinzenal, 30 agost 1908.

 • 1908 Reus

  Jocs Florals

  Centre convocant: Centre de Lectura de Reus
 • 1908 Olot

  Jocs Florals d'Olot

  Font: Casacuberta, Margarida; Rius, Lluís: "Els jocs florals d'Olot (1890-1921)". Olot: Editora de Batet, 1988.

 • 1909 Girona

  Jocs Florals de Girona

  Font: Casacuberta, Margarida: "Els Jocs Florals de Girona (1902-1935)". Girona: CCG Edicions, 2010.

 • 1909 Reus

  Centre convocant: Setmanari Catòlic de Reus
 • 1909 Sant Sadurní d'Anoia

  Certamen Literari-Agrícola a l'Ateneu

  Centre convocant: Ateneu de Sant Sadurní d'Anoia
 • 1909 Amer

  Font: - La Veu de Catalunya, 27 setembre 1909

  - Figueras, Narcís: "Els jocs florals i els certàmens literaris: expansió territorial i protagonistes en l'àmbit local. El cas de la comarca de la Selva (1895-1934). Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Santa Coloma de Farners, amb motiu del centenari de les Normes ortogràfiques de l'IEC. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2015.

 • 1909 Olot

  Jocs Florals d'Olot

  Font: Casacuberta, Margarida; Rius, Lluís: "Els jocs florals d'Olot (1890-1921)". Olot: Editora de Batet, 1988.

 • 1909 Barcelona

  Certamen històric i literari de Gràcia

  Centre convocant: Centre Moral i Instructiu de Gràcia

  Observacions: Es van celebrar arran de la commemoració del VII centenari del naixement de Jaume I el Conqueridor.

 • 1909 Barcelona

  Jochs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: La informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any LI de sa restauració. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1909. (Biblioteca Víctor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya)

  Font: Jochs Florals de Barcelona. Any LI de sa restauració, 1909. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1909.

 • 1910 Barcelona

  Jochs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: La informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any LII de sa restauració. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1910 (Biblioteca Víctor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya).

  Font: Jochs Florals de Barcelona. Any LII de sa restauració, 1910. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1910.

 • 1910 Girona

  Font: Casacuberta, Margarida: "Els Jocs Florals de Girona (1902-1935)". Girona: CCG Edicions, 2010.

 • 1910 Sabadell

  Jocs Florals de Sabadell

 • 1910 Cornellà de Llobregat

  Jochs Florals del Centre Catalanista l’Avens de Cornellà de Llobregat

  Centre convocant: Centre Catalanista l'Avens de Cornellà de Llobregat
 • 1910 Sant Feliu de Guíxols

  Jocs Florals de Sant Feliu de Guíxols

  Font: La Veu de Catalunya, 8 setempbre 1910.

 • 1910 Olot

  Jocs Florals d'Olot

  Font: Casacuberta, Margarida; Rius, Lluís: "Els jocs florals d'Olot (1890-1921)". Olot: Editora de Batet, 1988.

 • 1910 Reus

  Jocs Florals de Reus

 • 1911 Girona

  Jocs Florals de Girona

  Font: Casacuberta, Margarida: "Els Jocs Florals de Girona (1902-1935)". Girona: CCG Edicions, 2010.

 • 1911 La Bisbal d'Empordà

  Jocs Florals de l’Empordà

 • 1911 Lleida

  Jocs Florals de Lleida

  Font: Malet, Gerard: Els Jocs Florals de Lleida 1895-1923. Discursos i materials. Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida, 2009.

 • 1911 Tarragona

  Jocs Florals de Tarragona

 • 1911 Barcelona

  Jocs Florals de Barcelona

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: La informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any LIII de sa restauració. Barcelona: Estampa dela Renaixensa, 1911 (Biblioteca Víctor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya). 

  Font: Jochs Florals de Barcelona. Any LIII de sa restauració, 1911. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1911.

 • 1911 Valls

  Jocs Florals / Festes de la Candela

  Font: La Veu de Catalunya, 6 de febrer de 1911 (crònica)

 • 1911 Olot

  Jocs Florals d'Olot

  Font: Casacuberta, Margarida; Rius, Lluís: "Els jocs florals d'Olot (1890-1921)". Olot: Editora de Batet, 1988.

 • 1912 Girona

  Jocs Florals de Girona

  Font: Casacuberta, Margarida: "Els Jocs Florals de Girona (1902-1935)". Girona: CCG Edicions, 2010.

 • 1912 Balaguer

  Centre convocant: El bisbat d'Urgell, la comissió oficial de festes de l'Ajuntament i la Diputació Provincial

  Font: Cornudella Olivart, Joan: "L''aportació de la cultura urgellenca a la Renaixença literària de Ponent". Urtx, núm. 15, 2002 (p. 237-243).

  "L'entorn literari dels jocs florals de Cervera". Urtx, núm. 19 (p. 273-288)

  Cornudella Olivart, Joan: "Any de Jocs Florals en terres urgellenques. 1923". Urtx, núm 11, 1998 (p. 164-181)

 • 1912 Les Borges Blanques

  Centre convocant: Centre carlí

  Font: Cornudella Olivart, Joan: "L''aportació de la cultura urgellenca a la Renaixença literària de Ponent". Urtx, núm. 15, 2002 (p. 237-243).

  Cornudella, Joan: "L'entorn literari dels jocs florals de Cervera". Urtx, núm. 19 (p. 273-288).

 • 1912 Agramunt

  Jocs Florals d’Agramunt

  Centre convocant: Comissió de festes de l'Ajuntament

  Font: Cornudella Olivart, Joan: "L'aportació de la cultura urgellenca a la Renaixença literària de Ponent". Urtx, núm. 15, 2002 (p. 237-243).

  Jochs Florals d’Agramunt de 1912. Any I de la seva instauració. Volum dels treballs premiats. Tàrrega: Imprempta La Progresiva, 1912.

 • 1912 Badalona

  Jocs Florals de Badalona

 • 1912 Reus

  Certamen literari de Reus

 • 1912 Barcelona

  Jocs Florals de Barcelona

  Observacions: Tota la informació d'aquest certament es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any LIV de sa restauració. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1912. (Bibl

  Font: Jochs Florals de Barcelona. Any LIV de sa restauració, 1912. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1912.

 • 1912 Olot

  Jocs Florals d'Olot

  Font: Casacuberta, Margarida; Rius, Lluís: "Els jocs florals d'Olot (1890-1921)". Olot: Editora de Batet, 1988.

 • 1913 Barcelona

  Jochs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: Tota la informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any LV de sa restauració. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1913 (Biblioteca Víctor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya) 

  Font: Jochs Florals de Barcelona: Any LV de sa restacuració, 1913. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1913.

 • 1913 Girona

  Jocs Florals de Girona

  Observacions: Xavier Carbó i Maymí va presentar-hi els poemes “Ella canta”, encapçalat amb uns versos de Petrarca, i "Glosa d'una gota de rosada", que no van ser premiats. Els dos poemes es van publicar a Carbó i Maymí, Xavier: Migjorn. Selecta de poesies. Cassà de la Selva, 1919. Edició pòstuma d’homenatge.

  Font: - Casacuberta, Margarida: Els Jocs Florals de Girona (1902-1935). Girona: CCG Edicions, 2010.

  - "Jocs Florals de Girona. Cartell". Diaro de Gerona, 27 agost 1913.

 • 1913 Puigcerdà

  Jocs Florals de Puigcerdà

 • 1913 Sant Hilari Sacalm

  Font: Diario de Gerona, 28 agost 1913 (p.7).
  Diario de Gerona, 31 agost 1913 (p. 8).
  Diario de Gerona, 2 setembre 1913 (p. 9-10).

 • 1913 Olot

  Jocs Florals d'Olot

  Font: Casacuberta, Margarida; Rius, Lluís: "Els jocs florals d'Olot (1890-1921)". Olot: Editora de Batet, 1988.

 • 1914 Barcelona

  Jochs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: Tota la informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any LVI de sa restauració. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1914. (Biblioteca Víctor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya). 

  Font: Jochs Florals de Barcelona. Any LVI de sa restauració, 1914. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1914.

 • 1914 Girona

  Jocs Florals de Girona

  Font: Casacuberta, Margarida: "Els Jocs Florals de Girona (1902-1935)". Girona: CCG Edicions, 2010.
  El Heraldo de Gerona, 5 novembre 1914.
  “Consistori dels Jocs Florals de Girona”. Diario de Gerona, 16 setembre 1914.

 • 1914 Badalona

  Jocs Florals de Badalona

 • 1914 Sant Hilari Sacalm

  Centre convocant: Centre Excursionista de la Defensa Social de Barcelona
 • 1914 Barcelona

  Jocs Florals de Sant Martí

  Font: Catalunya, 24 octubre 1914 (p. 686).

 • 1914 Cardona

  Jocs Florals de Cardona

  Font: Catalunya, 18 juliol 1914 (p. 462-463).

 • 1914 L'Escala

  Jocs Florals de la vila de l'Escala

 • 1914 Lloret de Mar

  Centre convocant: La Comissió de restauració de l'església i l'Ajuntament de Lloret de Mar
 • 1914 Olot

  Jocs Florals d'Olot

  Font: Casacuberta, Margarida; Rius, Lluís: Els jocs florals d'Olot (1890-1921). Olot: Editora de Batet, 1988.

 • 1915 Manresa

  Jocs Florals de Manresa

 • 1915 Barcelona

  Jocs Florals del Putxet

  Centre convocant: Orfeó Gracienc

  Observacions: També hi va participar la cobla "La Principal Barcelonina"

 • 1915 Terrassa

  Jocs Florals de Terrassa

 • 1915 Barcelona

  Jocs Florals de Barcelona

  Observacions: Tota la informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de BarcelonaAny LVII de sa restauració. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1915. (Biblioteca Víctor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya). 

  Font: Jochs Florals de Barcelona. Any LVII de sa restauració, 1915. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1915

 • 1915 Olot

  Jocs Florals d'Olot

  Font: Casacuberta, Margarida; Rius, Lluís: "Els jocs florals d'Olot (1890-1921)". Olot: Editora de Batet, 1988.

 • 1916 Barcelona

  Jochs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: Tota la informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any LVIII de sa restauració. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1916. (Biblioteca Víctor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya). 

  Font: Jochs Florals de Barcelona. any LVIII de sa restauració, 1916. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1916.

 • 1916 Girona

  Jocs Florals de Girona

  Centre convocant: Centre Moral Gironí

  Font: - Casacuberta, Margarida: Els Jocs Florals de Girona (1902-1935). Girona: CCG Edicions, 2010.

  - El Poble Català, núm. 4188, 4 octubre 1916 (p. 1).

  - “La Festa dels Jocs Florals”. El Gironès, núm. 44, 4 novembre 1916 (p. 1-2).

 • 1916 Badalona

  Jocs Florals de Badalona

 • 1916 Reus

  Jocs Florals de Reus

  Centre convocant: Setmanari Catòlica de Reus

  Font: El Teatre Català, núm. 206, 5 febrer 1916 (p. 90).

 • 1916 Sant Boi de Llobregat

  Jocs Florals de Sant Boi de Llobregat

 • 1916 Barcelona

  Jocs Florals de Sant Martí

  Centre convocant: Joventut Els Néts dels Almogàvers, del Casal Nacionalista Martinenc
 • 1916 Barcelona

  Jocs Florals de L'Aliança del Poblenou

  Centre convocant: Casino L'Aliança del Poblenou
 • 1916 Girona

  Certamen de la Congregació Mariana del seminari de Girona

  Centre convocant: Congregació Mariana del seminari de Girona
 • 1916 Olot

  Jocs Florals d'Olot

  Font: Casacuberta, Margarida; Rius, Lluís: "Els jocs florals d'Olot (1890-1921)". Olot: Editora de Batet, 1988.

 • 1917 Girona

  Jocs Florals de Girona

  Font: Casacuberta, Margarida: "Els Jocs Florals de Girona (1902-1935)". Girona: CCG Edicions, 2010.

 • 1917 Barcelona

  Jocs Florals de Barcelona

  Centre convocant: Associació Autonomista del Districte V
 • 1917 Barcelona

  Centre convocant: Societat La Alianza
 • 1917 Figueres

  Jocs Florals de l'Empordà

  Centre convocant: Ateneu Empordanés

  Observacions: Jocs Florals de L’Empordà organitzars per l’Ateneu Empordanés baix el patrocini del Magnífic Ajuntament de la ciutat de Figueres

  Font: La Veu de L’Empordà, núm. 686, 1 desembre 1917 (p. 4).

 • 1917 Cornellà de Llobregat

  Jocs Florals de Cornellà de Llobregat

  Centre convocant: Unió Social de Cornellà de Llobregat
 • 1917 Barcelona

  Jochs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: Tota la informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any LIV de sa restauració. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1917 (Biblioteca Víctor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya). 

  Font: Jochs Florals de Barcelona. Any LIV de sa restauració, 1917. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1917.

 • 1917 Girona

  II Certamen de la Congregació Mariana del seminari de Girona

  Centre convocant: Congregació Mariana del seminari de Girona
 • 1917 Olot

  Jocs Florals d'Olot

  Font: Casacuberta, Margarida; Rius, Lluís: "Els jocs florals d'Olot (1890-1921)". Olot: Editora de Batet, 1988.

 • 1918 Girona

  Jocs Florals de Girona

  Font: Casacuberta, Margarida: "Els Jocs Florals de Girona (1902-1935)". Girona: CCG Edicions, 2010.

 • 1918 Ribes de Freser

  Jocs Florals dels Pirineus

  Font: “Jochs Florals dels Pirineus, Ribes de Fresser, 18 Agost 1918”. Barcelona: Impr. P. Ortega, 1918.

 • 1918 Barcelona

  Certamen Literari-musical

  Centre convocant: Associació del Via-Crucis de Nª Sª de Pompeia

  Font: "Crònica". El Sol de Tous, Any V, núm. 54, 9 juny 1918 (p.3)

 • 1918 La Bisbal d'Empordà

  Jocs Florals de La Bisbal

  Centre convocant: Ateneu Empordanès

  Font: “Jochs Florals de La Bisbal organisats per l’Ateneu Empordanès”. Catalana, núm. 24, 15 setembre 1918 (p. 97-103).

 • 1918 Vilanova i la Geltrú

  Jocs Florals de Vilanova i la Geltrú

 • 1918 Barcelona

  Jocs Florals de Barcelona

  Centre convocant: Consistori dels Jocs Florals de Barcelona

  Observacions: Tota la informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any LV de sa restauració. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1918. (Biblioteca Víctor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya). 

  Font: La Veu de Catalunya, 6 maig 1918 (p. 5)

  Jochs Florals de Barcelona. Any LV de sa restauració, 1918. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1918.

 • 1918 Olot

  Font: Casacuberta, Margarida; Rius, Lluís: "Els jocs florals d'Olot (1890-1921)". Olot: Editora de Batet, 1988.

 • 1919 Barcelona

  Jochs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: Tota la informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any LVI de sa restauració. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1919. (Biblioteca Víctor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya). 

  Font: Jochs Florals de Barcelona. Any LVI de sa restauració, 1919. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1919.

 • 1919 Girona

  Jocs Florals de Girona

  Font: Casacuberta, Margarida: "Els Jocs Florals de Girona (1902-1935)". Girona: CCG Edicions, 2010.
  "Lletra de Convit”. Diario de Gerona, 9 setembre 1919.
  “Els Jocs Florals”. Diario de Gerona, 4 novembre 1919.

 • 1919 Mataró

  Jocs Florals de Mataró

 • 1919 Juneda

  Centre convocant: Associació Nacionalista local

  Font: Cornudella Olivart, Joan: "L'aportació de la cultura urgellenca a la Renaixença literària de Ponent". Urtx, núm. 15, 2002 (p. 237-243).

  Cornudella, Joan: "L'entorn literari dels jocs florals de Cervera". Urtx, núm. 19 (p. 273-288).

 • 1919 Barcelona

  Jocs Florals de la Joventut Nacionalista de la Barceloneta

  Centre convocant: Joventut Nacionalista de la Barceloneta

  Font: Mar Vella, núm. 1, 1 setembre 1919.

  Mar Vella, núm. 2, 1 octubre 1919.

 • 1919 Cornellà de Llobregat

  Jocs Florals de Cornellà de Llobregat

 • 1919 Tossa de Mar

  Jocs Florals humorístics

  Centre convocant: Agrupació de ball “Joventut Lliure”

  Font: La Costa de Llevant, 14 setembre 1919.

 • 1919 Olot

  Jocs Florals d'Olot

  Font: Casacuberta, Margarida; Rius, Lluís: "Els jocs florals d'Olot (1890-1921)". Olot: Editora de Batet, 1988.

 • 1920 Barcelona

  Jochs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: Tota la informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any LVII de sa restauració. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1920. (Biblioteca Víctor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya). 

  En la celebració del certamen, es va llegir la poesia La Tramontana del difunt Frederic R

  Font: Jochs Florals de Barcelona. Any LVII de sa restauració, 1920. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1920.

 • 1920 Girona

  Jocs Florals de Girona

  Font: Casacuberta, Margarida: "Els Jocs Florals de Girona (1902-1935)". Girona: CCG Edicions, 2010. “Consistori dels Jocs Florals de Girona”. Diario de Gerona, 17setembre 1920. “Jocs Florals de Girona”. Diario de Gerona, 3 novembre 1920. “Jocs Florals de G

 • 1920 Torroella de Montgrí

  III Jocs Florals de l’Empordà

  Centre convocant: Ateneu Empordanès de Barcelona i Ateneu Montgrí

  Font: Castells, Pere: "Fa cinquanta-sis anys... Els Jocs Florals de l'Empordà a Torroella". Llibre de la Festa Major de Torroella de Montgrí. Torroella de Montgrí: Associació del Llibre de la Festa Major de Torroella de Montgrí, 1976.

 • 1920 Olot

  Font: Casacuberta, Margarida; Rius, Lluís: "Els jocs florals d'Olot (1890-1921)". Olot: Editora de Batet, 1988.

 • 1921 Barcelona

  Jochs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: Tota la informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any LVIII de sa restauració. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1921. (Biblioteca Víctor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya). 

  Font: Jochs Florals de Barcelona. Any LVIII de sa restauració, 1921. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1921.

 • 1921 Arenys de Mar

  Jocs Florals d’Arenys de Mar

 • 1921 Girona

  Jocs Florals de Girona

  Observacions: Els accèssits no es publiquen al volum corresponent dels Jocs Florals de Girona de 1921 i, per això, sorgeixen alguns dubtes sobre l’autoria de tres accèssits de prosa narrativa que es corresponen als premis del Consistori i Francesc Bartrina, que podrien correspondre a Carme Montoriol, Lluís G. Pla i Josep Palomer. D’altra banda, els premis musicals van correspondre als “mestres Juncà, Toldrà, Palau i Català”.

  Font: Casacuberta, Margarida: "Els Jocs Florals de Girona (1902-1935)". Girona: CCG Edicions, 2010.
  “Els Jocs Florals. Darrera part de la festa”. Diario de Gerona, 4 novembre 1921.

 • 1921 Barcelona

  Jocs Florals de la Bonanova

  Font: D’Ací d’Allà, núm. 11, vol. 8, novembre 1921 (p. 838).

 • 1921 Reus

  Certamen de Reus

  Centre convocant: Centre de lectura

  Font: "IV Certamen 1921". Reus: Gràfics Navas, 1926.

 • 1921 L'Escala

  Jocs Florals de l'Escala

 • 1921 Breda

  Font: Diario de Gerona de Avisos y Noticias, 14 juny 1921 (p. 5).
  Diario de Gerona de Avisos y Noticias, 19 juliol 1921 (p. 5).

 • 1921 Sarrià de Ter

  Font: Geis, Camil: "Ventura Gassol". Revista de Girona, núm. 82, 1978 (p. 117-118).

 • 1921 Torroella de Montgrí

  Jocs Florals de Torroella de Montgrí

 • 1921 Tossa de Mar

  Jocs Florals de Tossa

  Centre convocant: Ateneu Concordia Tossense

  Font: Diario de Gerona de Avisos y Noticias, 11 agost 1921 (p. 6).

 • 1921 Olot

  Jocs Florals d'Olot

  Font: Casacuberta, Margarida; Rius, Lluís: "Els jocs florals d'Olot (1890-1921)". Olot: Editora de Batet, 1988.

 • 1922 Barcelona

  Jochs Florals

  Centre convocant: Consistori dels Jochs Florals de Barcelona

  Observacions: Tota la informació d'aquest certamen es troba disponible a Jochs Florals de Barcelona. Any LXIV de llur restauració. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1922. (Biblioteca Víctor Balaguer; Aula Màrius Torres; Biblioteca de Catalunya). 

  Font: Jochs Florals de Barcelona. Any LXIV de llur restauració, 1922. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1922.

 • 1922 Girona

  Jocs Florals de Girona

  Font: Casacuberta, Margarida: "Els Jocs Florals de Girona (1902-1935)". Girona: CCG Edicions, 2010. “Jocs Florals de Girona. Any 21: Cartell". Diario de Gerona, 12 setembre 1922. “Jocs Florals de Girona: Cartell complementari”. Diario de Gerona, 8 octubre

 • 1922 Manresa

  Jocs Florals de Manresa

 • 1922 Barcelona

  Jocs Florals del Poble Nou

 • 1922 Masnou

  Jocs Florals d’El Masnou

 • 1922 Castelló d'Empúries

  IV Jocs Florals de l'Empordà

  Font: Jocs Florals de l'Empordà. Any IV. Castelló d'Empúries. Barcelona: Publicacions de l'Empordà, 1923.

 • 1922 Santa Coloma de Farners

  Jocs Florals de Santa Coloma de Farners

  Centre convocant: Ajuntament de Santa Coloma de Farners
 • 1922 Santa Perpètua de Mogoda

  Jocs Florals de Santa Perpètua de Moguda

 • 1922 Caldes de Malavella

  Centre convocant: Penya Lliure

  Font: La Veu de Catalunya.
  El Norte.
  Llevor, núm. 32, 8 juliol 1922 (p. 3-4).

 • 1922 Cassà de la Selva

  Centre convocant: Casal de les Escoles Cristianes

  Font: La Veu de Catalunya, 16 juny 1922 (p. 14).

 • 1922 Girona

  Jocs Florals

  Centre convocant: Pomells de Joventu i Crit de Pàtria
 • 1923 Balaguer

  Font: Cornudella Olivart, Joan: "L''aportació de la cultura urgellenca a la Renaixença literària de Ponent". Urtx, núm. 15, 2002 (p. 237-243).

  Cornudella, Joan: "L'entorn literari dels jocs florals de Cervera". Urtx, núm. 19 (p. 273-288).

  Cornudella Olivart, Joan: "Any de Jocs Florals en terres urgellenques. 1923". Urtx, núm 11, 1998 (p. 164-181)

 • 1923 Artesa de Segre

  Jocs Florals d'Artesa de Segre

  Centre convocant: Setmanari Reinaxement

  Font: - Cornudella Olivart, Joan: "L'aportació de la cultura urgellenca a la Renaixença literària de Ponent". Urtx, núm. 15, 2002 (p. 237-243).

  - Cornudella Olivart, Joan: "L'entorn literari dels jocs florals de Cervera". Urtx, núm. 19, 2006 (p. 273-288).

  - Cornudella Olivart, Joan: "Any de Jocs Florals en terres urgellenques. 1923". Urtx, núm 11, 1998 (p. 164-181)

 • 1923 Mollerussa

  Jocs Florals de Mollerussa

  Centre convocant: Revista Urgell-Segarra

  Font: Cornudella Olivart, Joan: "L'aportació de la cultura urgellenca a la Renaixença literària de Ponent". Urtx, núm. 15, 2002 (p. 237-243).

  "L'entorn literari dels jocs florals de Cervera". Urtx, núm. 19 (p. 273-288).

  Cornudella Olivart, Joan: "Any de Jocs Florals en terres urgellenques. 1923". Urtx, núm 11, 1998 (p. 164-181) 

 • 1923 Sant Celoni

  Jocs Florals humorístics

  Centre convocant: Centre Popular de Sant Celoni

  Font: Casacuberta, Margarida:Santiago Rusiñol: Vida, Literatura i Mite (p. 494). Xarau. L'Esquella de la Torratxa, núm. 2323, 13 setembre 1923 (p. 605-607). Jocs Florals humorístics. Sant Celoni:

 • 1923 Cervera

  Font: Cornudella, Joan: "L'aportació de la cultura urgellenca a la Renaixença literària de Ponent". Urtx, núm. 15 (p. 237-244).
  Cornudella, Joan: "L'entorn literari dels jocs florals de Cervera". Urtx, núm. 19 (p. 273-288).

 • 1924 Barcelona

  Jocs Florals de Barcelona

 • 1924 Perpinyà

  Jocs Florals de la Ginesta d'Or

  Centre convocant: Companyia literària de la Ginesta d'Or

  Observacions: Jocs Florals de caràcter bilingüe (català - francès)

 • 1926 Santa Coloma de Farners

  Jocs Florals esperantistes

 • 1927 Perpinyà

  Jocs Florals de la Ginesta d'Or de Perpinyà

 • 1929 Molins de Rei

  Centre convocant: Joventut Catòlica
 • 1930 Girona

  Jocs Florals de Girona

  Font: Casacuberta, Margarida: "Els Jocs Florals de Girona (1902-1935)". Girona: CCG Edicions, 2010.
  “Lletres: Jocs Florals de Girona (2na època) 1930. Cartell-Convocatòria”. Diario de Gerona, 2 setembre 1930.
  “Els Jocs Florals de Girona”. La Veu de Catalun

 • 1931 Girona

  Jocs Florals de Girona

  Font: Casacuberta, Margarida: "Els Jocs Florals de Girona (1902-1935)". Girona: CCG Edicions, 2010.

 • 1931 Valls

  Jocs Florals de les Festes Decennals de la Candela de Valls

  Observacions:  Certamen organitzat entre els fillls de Valls residents a Barcelona.

  Font: “Els Jocs Florals de Valls”. La Nau, 6 febrer 1931 (p. 4).

  Martí Baiget, Josep: Pere Mialet i Rabadà (1900-1968). Valls: Institut d'Estudis Vallencs, 2005

 • 1932 Girona

  Jocs Florals de Girona

  Font: Casacuberta, Margarida: "Els Jocs Florals de Girona (1902-1935)". Girona: CCG Edicions, 2010 “La festa dels Jocs Florals”. Diari de Girona, 2 novembre 1932.

 • 1932 Barcelona

  Jocs Florals de Barcelona

  Centre convocant: Consistori dels Jocs Florals de Barcelona
 • 1933 Girona

  Jocs Florals de Girona

  Font: Casacuberta, Margarida: "Els Jocs Florals de Girona (1902-1935)". Girona: CCG Edicions, 2010.

 • 1933 Malgrat de Mar

  Jocs Florals

  Font: La Veu de Catalunya, 9 agost 1934 (p. 6).

 • 1933 Santa Coloma de Farners

  Certamen literari

  Centre convocant: Grup 112 de la Federació de Joves Cristians de Catalunya
 • 1933 Barcelona

  Jocs Florals de Barcelona

 • 1934 Barcelona

  Jocs Florals de Barcelona

  Centre convocant: Consistori dels Jocs Florals de Barcelona
 • 1934 Terrassa

  Jocs Florals

  Centre convocant: Joventut Catalanista

  Font: Ragon, Baltasar: Terrassa fa cinquanta anys. Historials dels anys 1931-1932-1933-1934-1935. Terrassa: Arxiu Tobella, 1981

 • 1934 Terrassa

  Certamen Literari

  Centre convocant: Congregació Mariana i Sant Lluís
 • 1934 Terrassa

  Certamen Literari

  Centre convocant: Acadèmia Fuster
 • 1934 Blanes

  Centre convocant: Delegació de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana

  Font: Esplai, núm. 145, 9 setembre 1934 (p. 433).

 • 1934 Lleida

  Jocs Florals de Lleida

 • 1935 Girona

  Jocs Florals de Girona

  Font: Casacuberta, Margarida: "Els Jocs Florals de Girona (1902-1935)". Girona: CCG Edicions, 2010.
  “Els Jocs Florals de Girona”. L’Autonomista, 2 novembre 1935.
  “Jocs Florals de Girona 1935. Convocatòria”. L’Autonomista, 10 octubre 1935.
  “Jocs Florals de

 • 1935 Manresa

  Jocs Florals de Manresa

  Centre convocant: Associació de la Premsa de Manresa i comarca
 • 1935 Barcelona

  Jocs Florals de Barcelona

  Centre convocant: Consistori dels Jocs Florals de Barcelona
 • 1935 Terrassa

  Jocs Florals

  Centre convocant: Joventut Catalanista

  Font: Ragon, Baltasar: Terrassa fa cinquanta anys. Historials dels anys 1931-1932-1933-1934-1935. Terrassa: Arxiu Tobella, 1981.

 • 1936 Barcelona

  Jocs Florals de Barcelona

 • 1936 Falset

  Jocs Florals de Falset

  Centre convocant: Redació del quinzenal "Priorat"

  Font: - Catalònia, any II, núm. 291, 12 juliol 1936 (p. 3).

  - Priorat, any IX, núm. 182, 19 juliol 1936 (p. 4-5).

 • 1941 Buenos Aires

  Jocs Florals de la Llengua Catalana

  Centre convocant: Comunitat Catalana de Buenos Aires

  Observacions: En la convocatòria apareix Francesc M. Masferrer com a mantenidor, però és substituït per Ramon Mas. S'hi presenten un total de 54 obres.

  Font: - Jocs Florals de la Llengua Catalana/ Any LXXIII de llur restauració. Buenos Aires: Consell de la Comunitat Catalana, 1942.
  - Ressorgiment, núm. 293, desembre 1940.
  - Ressorgiment, núm. 297, abril 1940.
  - Faulí, Josep: Els Jocs Florals de la Llengua Catalana a l'exili (1941-1977). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002.
  - Verdura Campeny, Francesc: "Sobre els Jocs Florals a l'exili". El Sot de l'Aubó, núm. 39, 2011 (p. 24-26).

 • 1942 Ciutat de Mèxic

  Jocs Florals de la Llengua Catalana

  Font: Faulí, Josep: Els Jocs Florals de la Llengua Catalana a l'exili (1941-1977). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002.

 • 1943 Santiago de Xile

  Jocs Florals de la Llengua Catalana

  Centre convocant: Agrupació Patriòtica Catalana

  Font: Faulí, Josep: Els Jocs Florals de la Llengua Catalana a l'exili (1941-1977). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002.


  Jocs Florals de la Llengua Catalana. Any LXXXV de la seva restauració. Santiago de Xile, 1943. Santiago de Xile, 1943.

 • 1944 L'Havana

  Jocs Florals de la Llengua Catalana

  Font: Faulí, Josep: Els Jocs Florals de la Llengua Catalana a l'exili (1941-1977). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002.

 • 1945 Bogotà

  Jocs Florals de la Llengua Catalana

  Observacions: Jocs Florals dedicats a Jacint Verdaguer (se celebrava el centenari del naixement del poeta)

  Font: Faulí, Josep: Els Jocs Florals de la Llengua Catalana a l'exili (1941-1977). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002.


   " Els Jocs Florals de la Llengua Catalana". Ressorgiment, núm.347, juny 1945.

 • 1946 Montpeller

  Jocs Florals de la Llengua Catalana

  Centre convocant: Patronat del Jocs Florals de la Llengua Catalana

  Font: Faulí, Josep: Els Jocs Florals de la Llengua Catalana a l'exili (1941-1977). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002.

 • 1947 Montserrat

  Certamen literari convocat amb motiu de l'ofrena del nou tron a Nostra Senyora de Montserrat

  Centre convocant: Comissió Abat Oliba de l'Abadia de Montserrat

  Observacions: El termini d'admissió de les obres acabava el 31 de gener de 1947. El veredicte es va fer públic el 15 d'abril de 1947.

  Font: - "Les festes i els concursos montserratins". La Nostra Revista, núm. 22, Any II, octubre 1947 (p. 411).
  - Massot i Muntaner, Josep: Església i societat a la Catalunya contemporània. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2003.

   

 • 1947 Londres

  Jocs Florals de la Llengua Catalana

  Centre convocant: Patronat del Jocs Florals de la Llengua Catalana

  Font: Faulí, Josep: Els Jocs Florals de la Llengua Catalana a l'exili (1941-1977). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002.


  "Els Jocs Florals de la Llengua Catalana de 1947 s'han celebrat brillantment a Londres". La Humanitat, núm. 75, 2 octubre 1947.

 • 1948 Valls

  Fiesta del Arte

  Centre convocant: Escola del Treball

  Font: Martí Baiget, Josep: Pere Mialet i Rabadà (1900-1968). Valls: Institut d'Estudis Vallencs, 2005

 • 1948 París

  Jocs Florals de la Llengua Catalana

  Centre convocant: Cultura Catalana de París

  Font: Faulí, Josep: Els Jocs Florals de la Llengua Catalana a l'exili (1941-1977). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002.

 • 1949 Montevideo

  Jocs Florals de la Llengua Catalana

  Centre convocant: Casal Català de Montevideo

  Observacions: Mercè Rodoreda és proclamada mestra en Gai Saber.

  Font: Faulí, Josep: Els Jocs Florals de la Llengua Catalana a l'exili (1941-1977). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002.

  "Els Jocs Florals de la Llengua Catalana. Any XCI de llur restauracio". Ressorgiment, núm. 394, maig 1949.

  "Els Jocs Florals de la Llengua Catalana celebrats a Montevideu". Ressorgiment, núm.398, setembre 1949.

   

 • 1950 Perpinyà

  Jocs Florals de la Llengua Catalana a l'exili

  Font: Faulí, Josep: Els Jocs Florals de la Llengua Catalana a l'exili (1941-1977). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002

  "Noves dels Jocs Florals d'enguany". Ressorgiment, núm.405, abril 1950.

  "Celebració dels Jocs Florals d'enguany a Perpinyà". Ressorgiment, núm.411, octubre 1950.

 • 1951 Nova York

  Jocs Florals de la Llengua Catalana

  Font: Faulí, Josep: Els Jocs Florals de la Llengua Catalana a l'exili (1941-1977). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002.

  "Jocs Florals de la Llengua Catalana. Veredicte"Ressorgiment, núm. 424, novembre 1951.

 • 1952 Tolosa de Llenguadoc

  Jocs Florals de la Llengua Catalana

  Font: Faulí, Josep: Els Jocs Florals de la Llengua Catalana a l'exili (1941-1977). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002.

  "Jocs Florals de la Llengua Catalana 1952. Any XCIV de la seva restauració". Ressorgiment, núm. 438, gener 1953.

 • 1953 Caracas

  Jocs Florals de la Llengua catalana

  Centre convocant: Centre Català de Caracas

  Observacions: Agustí Bartra guanya l'Englantina d'or i és proclamat Mestre en Gai Saber.

  Font: Faulí, Josep: Els Jocs Florals de la Llengua Catalana a l'exili (1941-1977). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002.

  "Els Jocs Florals de la Llengua Catalana". Ressorgiment, núm. 446, setembre 1953.

  "Els Jocs Florals de la Llengua Catalana. Any XCV de la seva restauració. Caracas 1953". Ressorgiment, núm. 450, gener 1954.

   

 • 1954 Sao Paulo

  Jocs Florals de la Llengua Catalana

  Centre convocant: Consistori dels Jocs Florals de la Llengua Catalana
 • 1955 San José

  Jocs Florals de la Llengua Catalana

  Centre convocant: Patronat del Jocs Florals de la Llengua Catalana