La sala


La sala amb la pinacoteca de la Casa Masó. Foto Jordi Puig / Fundació Rafael Masó

L’espai dedicat antigament a la recepció de visites és ara el reducte de la col·lecció pictòrica de la casa, una pinacoteca amb obres del pare de l’arquitecte i de pintors coetanis com Urgell, Barrau, Brull, Gili Roig, Pascual, Gelabert, Colomer, Graner o Roca. Un armari amb petits objectes personals ajuda a completar l’atmosfera típica dels salons burgesos de l’època.

La Casa Masó de Girona
núm. 183 (juliol-agost)
Girona: Diputació de Girona, 1997


Aquí s’ha d’entrar una mica encongit, perquè tots els llocs que han sabut retenir l’atmosfera d’èpoques antigues es fan visitar sempre amb cautela, con si ens fes por de pertorbar el son d’algú que dorm. Els llums, els mobles, tot respon a una determinació de celebrar la vida minúscula de la llar, tan important en els detalls, en la petitesa quotidiana, perquè és aquí, en aquest clos preservat a l’exterior, on es realitza el sentit de la família, amb els plaers i els tedis, les converses i els silencis, i el discórrer amable dels dies.