L’escala


L’escala interior de la casa, dissenyada per Rafael Masó. Foto Jordi Puig / Fundació Rafael Masó

L’escala que porta al segon pis, amb arrambador de ceràmica groga i barana de melis en forma de caixa reixada, influència directa de Charles R. Mackintosh, és un exemple del desig d’incorporar a l’arquitectura catalana l’interiorisme escocès del moment.

De les èglogues del novell arquitecte - 1906
Girona: CCG Edicions, 2006

Masó al·ludeix a la funció de les escales amb celobert en les seves «Èglogues del novell arquitecte».


Mireu pel celobert! Les llums hi baixen molt dolces i es desmaien pel despatx, per fer-lo al recull propici. L’escala és clara pels cims per alivi del cansanci!
Tot l’ofec dels esglaons, es fon amb el blanc dels marbres!