La façana

La façana de la Casa Masó és el resultat de la unificació de quatre cases amb el desig d’atorgar prestància a l’habitatge familiar. El conjunt respecta les alçades diverses de les construccions primigènies i dóna un relleu especial al portal d’entrada.

La Casa Masó
núm. 641
Barcelona, 2013


Aquestes quatre cases que la família Masó va anar afegint i reformant eren casetes menestrals, altes i estretes. Rafael Masó va voler donar al conjunt l’aire i el to dels antics casals gironins. Per això, la façana del carrer té uns baixos de pedra, amb carreus buixardats i amb una gran portalada de punt rodó, dovellada. A la dovella central hi ha un escut. Un escut buit, però un escut. És una al·lusió a la nova noblesa que s’està gestant, la de la cultura i l’art.

De les èglogues del novell arquitecte - 1906
Girona: CCG Edicions, 2006


Ai, casa, vés-te aixecant
amb les pedres que jo et dongui
totes tocades d’amor i florides de desitjos!
Veniu, veniu, que és un goig
endinsar-se en ses entranyes!