Palau Municipal d'Esports


Palau dels Esports. Foto: Unai Monge

Relacionada la passió per la música, ens quedava per descobrir encara la faceta de Maria Àngels Anglada com a autora de cantates per a corals infantils, com “El bruel de l’Estany”, “El mariner i les cançons” i “Les veus misterioses”. El 15 de maig de 1983, en la setzena trobada de corals infantils de Catalunya, va estrenar El bruel de l’Estany, al Palau Municipal d’Esports, carrer de la Guàrdia Urbana, 7, de Montjuïc. El Palau Sant Jordi, que esmenta l’autora, no va ser construït fins el 1990, per als Jocs Olímpics de Barcelona 1992

«Autobiografia i missatge de Maria Àngels Anglada d’Abadal»
Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2017


Una cosa que també m’agrada molt és col·laborar amb el moviment de Corals Infantils de Catalunya, vaig col·laborar-hi ja fa una colla d’anys escrivint una cantata, és a dir, una narració amb cançons, que vaig tenir l’alegria que la cantessin 4000 nens al Palau Sant Jordi, era inspirada en els Aiguamolls de l’Empordà i es deia El bruel de l’Estany, que és una llegenda empordanesa, i després vaig col·laborar amb una coral de Vic que es diu Cabirol que dirigeix la meva germana Enriqueta Anglada, escrivint també una cantata que es diu Les veus misterioses.