Plaça de Prudenci Bertrana


Plaça de Prudenci Bertrana. Foto: Jordi Miquel

A la plaça Prudenci Bertrana també hi ha un parc infantil que l’Associació de Veïns de la Devesa-Güell va decidir dedicat a Aurora Bertrana. Aquesta mena d’iniciatives cíviques, sumades a d’altres reconeixements institucionals, demostren la qualitat literària de les seves obres, que van arrelar i créixer en aquesta ciutat.

En una conferència que Aurora Bertrana va pronunciar a l’Ateneu de Girona l’any 1931, l’autora exposa com el seu impuls creatiu va desvetllar-se en aquest entorn.


Aquesta vella i gloriosa ciutat de tradicions cavalleresques i cultes és la meva vila nadiua. Jo he viscut aquí una infantesa plena de somnis i d'il·lusions. He passat a Girona els primers anys de la meva joventut, època delerosa, inquieta, amarada del foc dels ideals, dels projectes, de les esperances més belles, ensombrida sovint pels dubtes, pels defalliments, per les impotències materials. Aquestes èpoques, ja llunyanes, de la meva vida tan intenses de sentiments no poden esborrar-se. I Girona, la romàntica, la hieràtica, la sensual Girona, va lligada estretament a l'alba de la meva vida, un xic aventurera, als meus somnis més cars, als meus anhels més pregons.

El meu amor per la naturalesa, que més tard ha esdevingut una passió, va desvetllar-se en aquesta contrada. Les primeres emocions que dec al paisatge vaig copsar-les al pla rialler de Girona, a la dolcíssima vall de Sant Daniel, tan tendra a la primavera, a les vores del Ter, a la romàntica Devesa, que em produïa una melangiosa i admirable sensació...

Les meves primeres aficions literàries també les dec a aquesta ciutat, bressol d'arts i lletres, i, sobretot, als gironins intel·lectuals, amics fidels del meu pare. Tal vegada no se m'hauria mai ocorregut d'escriure («tant de bo que no se li hagués ocorregut», dirà algun llegidor decebut) si no hagués estat per aquelles reunions literàries que sovintejaven a casa. Reunions de jurat de Jocs Florals o d'alguna lectura primerenca. Jo tinc el record, estreta ment lligat a les més fortes impressions intel·lectuals d'infantesa, de la barba moresca de Rafael Masó, les ulleres subtils de Carles Rahola, el somriure maliciós de Miquel de Palol, el mantell voleiadís i esquerp de mossèn Francisco Viver, la noble silueta de Xavier Monsalvatje... Passaria hores senceres evocant aquells temps, i recordo que aleshores va néixer el meu desig d'escriure, ensems que naixia el meu gran anhel de viatjar.