Una cambra fosca en un convent


Edifici del carrer Trafalgar on hi havia el convent de les Dominiques de l'Anunciata. Foto: Unai Monge

Quan Aurora Bertrana va instal·lar-se a Barcelona per estudiar a l’Escola Municipal de Música, ho feu en un convent de monges on li van llogar una cambra minúscula i fosca. Per les indicacions que l’autora ens dona a les Memòries, es tractaria del Convent de les Dominiques de l’Anunciata que estava situat al carrer de Trafalgar, 50-52. Com hem vist en el punt 1 de l’itinerari, Aurora s’hi ofegava i ben aviat va fugir-ne decidida a no tornar-hi mai més.

Girona: Diputació de Girona, 2013


No recordo qui, segurament la mateixa senyora Karr, em va procurar allotjament en un convent de monges. Em sembla recordar que estava situat al carrer d’Ausiàs March, al de Trafalgar, o al d’Alí Bei, prop del Saló de Sant Joan, no lluny de l’església de Sant Pere de les Puel·les. D’aquest convent, en tinc un record vague i llunyà perquè no m’hi vaig estar gaire temps. [...]

A casa les monges jo ocupava una cambra fosca i tan xica que no hi cabien els cops d’arquet a dreta i esquerra del meu violoncel. Vaig haver d’anar a estudiar en una estranya habitació també fosca –la falta de claror era una de les característiques del convent–, on no hi havia cap altre moble que un confessionari.