Universitat de Barcelona


Universitat de Barcelona. Foto: Maria Nunes

En les dues estades a Suïssa, la Facultat de Lletres de la Universitat de Ginebra va ser un refugi intel·lectual, moral i material per a Aurora Bertrana. La universitat satisfeia el seu afany de coneixements i la protegia del fred. Un cop instal·lada a Barcelona, en els anys 1930, es matriculà a la Universitat de Barcelona, també a la Facultat de Lletres, i freqüentà assíduament la Biblioteca Universitària.

Girona: Diputació de Girona, 2013


Manuel de Montoliu, el qual no recordo quin càrrec universitari ocupava en aquell moment, em va aconsellar que em matriculés a història de la literatura. L’ensenyava l’Àngel Valbuena. També em vaig inscriure a castellano clásico i a fonètica castellana, que ensenyaven no sé quins professors.

Gràcies a Miquel Ferrà, bon amic meu, el qual feia de bibliotecari a la Universitat, jo em podia endur a casa volums i més volums.