Lo somni i el rei Martí (la Capella del Palau Reial Menor)


Interior de la Capella del Palau Reial Menor, actual església de la Mare de Déu de la Victòria. Foto: Joan Santanach

Com a capella per al Palau Menor es va aprofitar la que havia pertangut als templers. L’edifici, però, va ser reformat en profunditat per Andreu Matxí entre 1542 i 1547 dins un estil gòtic tardà; posteriorment, per celebrar la victòria de la Batalla de Lepant, es va fer esculpir la imatge d’alabastre de la Verge de la Victòria que presideix l’església. A la portalada, que va ser traslladada des d’un lateral  i,  encara,  modificada, s’hi poden observar l’arc i les dovelles originals, que són els elements més antics del conjunt.

Bernat Metge, amb la mort del rei Joan el 1396 en circumstàncies estranyes, i el seu processament, va ser apartat dels seus càrrecs al servei de la monarquia. Tot i així, tres anys després, el rei Martí l’Humà, germà i successor de Joan, es va interessar per una obra que Metge havia escrit. Mitjançant Ramon Savall, conseller de Barcelona i amic de l’antic secretari de Joan I, el rei Martí s’havia assabentat de la redacció de Lo somni. Per aquest motiu li va adreçar una carta, datada el 28 d’abril de 1399:


Lo Rei. Sapiats que el feel En Ramon Savall nos ha recitada l’obra que vós havets feta d’un somni e d’algunes altres coses, e hauríem plaer que la veéssem; per què us manam e us pregam que al pus prest que porets, nos en trametats transllat, e farets-nos-en servei. Dada en Saragossa, sots nostre segell menor, a 28 d’abril de l’any de Nostre Senyor 1399.

      Rex Martinus.
      Dirigitur Bernardo Medici.