Plaça Llibertat


Part de la façana de l'Ajuntament des de la Plaça de la Llibertat. Foto:

Des del carrer comte Tallaferro, que porta el nom d’un dels personatges medievals més coneguts, es pot veure la que va ser una de les entrades de l’antic castell. Montsalvatge ens transporta al passat gràcies a una de les seves descripcions històriques:


Consérvese un portal de entrada, que, como arco de triunfo, se levanta en la calle de Tallaferro, cerca de sus antiguos porches, parte la más antigua de Besalú, en la que uno se cree tranportarse a la Edad media, resucitando la figura del eminente trovador Ramón Vidal de Besalú recitando allí sus armoniosos versos.

Abril Issa
vol. I
Barcelona: Curial, 01 de de juny de 2018


L’abril eixia i el maig entrava, i cada ocell cantava vora la seva parella, qui més alt, qui més baix; i, com que pertot arreu quedaven enrere / les neus i el fred, venien els fruits, venien les flors, i el bon temps i la dolça saó. I estava consirós i un poc malhumorat per causa d’amor. / Recordo que era al matí, a la plaça de Besalú, i que no tenia ningú vora meu, sinó l’amor i la meva pensa, que em tenien així, tot sol.


I és que Besalú, per poca imaginació que posseïm, ens transporta al temps feudal, quan el cavaller lluitava en terres llunyanes i la dama esperava brodant al castell, sense deixar de pensar en el retorn del seu enamorat. Àdhuc hom se sent identificat amb els seus captivadors indrets. La imaginació vola aleshores, i et fa sentir dama o cavaller d’aquestes terres històriques tan remarcables.