Records de l'església del sant patró


Antic museu etnogràfic. Foto: Jordi Mascarella

324
Ripoll, 07 de de maig de 1966

Els goigs


Per Patró va proclamar-vos
aquesta vila comtal
com tribut d'amor cabdal
bella església va ofrenar-vos;
dintre una arca molt preciosa
vostre cos és veneral:
Sant Eudald, o màrtir noble,
sigueu-nos sempre advocat.


Reclamant-vos les casades
en els llurs més vius dolors,
tot sovint reben socors
i amb llurs fills són deslliurades,
agraïdes us presenten
el fillet que han infantat:
Sant Eudald, o màrtir noble,
​sigueu-nos sempre advocat.


Per vós reben cecs la vista,
els muts troben el parlar,
els coixos el caminar,
i alegria la gent trista;
sou ajut del qui us invoca
en tota necessitat:
Sant Eudald, o màrtir noble,
​sigueu-nos sempre advocat.


Puix sou en el cel immoble,
eternament coronat:
Sant Eudald, o màrtir noble,
​sigueu-nos sempre advocat.

 

La revolució al pas de la processó


[Q]uina mà us detura el pas,
Sant Eudald, bon patró nostre?

Reconstruint l'absència


Quan hi havia l'església, de planta arrodonida i campanaret punxegut, hi havia també uns porxos tot al volt, que protegien vianants i firaires dels rigors meteorològics. Als pobles de muntanya les grans places descobertes eren un luxe molt escàs.