Un Scriptorium retrobat


Il·lustració: Marc Vicens

Scriptorium, un projecte engrescador
núm. 186 (gener-febrer)
Girona: Diputació de Girona, 1998

Fascinació de les lletres


L’11 d’agost de 1997, vora la tomba de comte Guifre, en el dia que es commemorava l’onzè centenari del traspàs d’aquesta figura històrica, l’alcalde de Ripoll, Eudald Casadesús i Barceló, anunciava a un amplíssim auditori tot un seguit de projectes que engresquen i il·lusionen la vila i la seva comarca davant del llindar del nou mil·leni que s’apropa. Fou remarcable l’èmfasi que l’alcalde dedicà al projecte Scriptorium.

[...] La casualitat o el suposat caràcter cíclic de la història ha fet que de nou al final del mil·leni retrobem ara en un scriptorium virtual aquella mateixa cultura que aleshores va continuar desenvolupant-se en el clos monàstic.

El projecte, doncs, parteix de la imatge ideal que tots tenim dels scriptoria. Això és un recinte monàstic on es practicava l’art de l’escriptura i de la il·lustració, copiant i estudiant els textos de l’antiguitat clàssica.

[...] Ningú no dubta que la paleografia és una ciència auxiliar imprescindible per al filòleg i l’historiador. Fa accessibles textos antics, medievals i moderns que altrament resultarien il·legibles.

[...] En definitiva, tots aquests sabers, força deixats de banda en els moderns currículums educatius, retornen amb força amb clares demostracions de vitalitat i ressò social, tot obrint l’interrogant de si aquests currículum tan nous responen o no als desitjos  i necessitats del nostre país i la nostra societat.