L'abat Oliba, constructor i literat


El claustre. Foto: Jordi Mascarella

In laudem basilicae et abbatum Rivipullensium
Barcelona: IEC, 1915

Hexàmetres lleonins de benvinguda al monestir


Hoc adiens templum · genitricis Virginis almum,
Fac venias mundus · humili spiramine fultus.
Hic Deus est rector · templi servator et auctor.
Emicat egregius · radians ut sol Benedictus,
Cuius ad æthereum · perducunt dogmata regum.
Poscimus hunc patrem · nosmet dominumque potentem
Præstet opem miseris · præbens solatia cunctis.
Præsul Oliva sacram · struxit hic funditus aulam,
Hanc quoque perpulchris · ornavit maxime donis.
Semper ad alta tulit · quam gaudens ipse dicavit.

Abat Oliba. Poemes entorn de Ripoll
Barcelona: Fundación Juan March, 1976

Traducció al català de Jaume Medina.


Tu, que a aquest temple fecund de la Verge mare t’acostes,
vine-hi net de cor, d’humil esperit proveint-te.
Déu és el cap, l’autor d’aquest temple i Ell en té cura.
Radiant com el sol, Benet gloriós hi rutila,
encaminen les seves regles al regne de l’èter.
Demanem a aquest pare i senyor poderós que a nosaltres,
dissortats, ens ajudi, a tots consol oferint-nos.
De bell nou construí el bisbe Oliba aquesta aula sagrada
i l’ornà així mateix amb donacions precioses,
sempre l’enlairà des que amb joia va consagrar-la.