El lloc de pas entre la vila i el monestir


El monestir de Santa Maria. Foto: Jordi Mascarella

Antic portal de santa Caterina


Gall de santa Caterina,
tu que ens passes la farina...
si ens espatlles lo sedàs,
ab un colp de sabre
te llevaré el nas!