Col·legi dels Jesuïtes de Sarrià


Entrada de l’escola Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi. Foto: Unai Monge

Acabada l’escola primària a la Salle de Figueres, l’any 1913, Fages de Climent començà els estudis de batxillerat al Col·legi dels Jesuïtes de Sarrià, al carrer de Carrasco i Formiguera, 2, on gaudia de la protecció del seu parent, el reverend Ruiz Amado.


El meu pare parlava del col·legi de Sant Ignasi de Manresa com d’una fortalesa moral inexpugnable, i dels anys d’adolescència passats en el seu clos, com els definitius. Considerava una equivocació l’enorme fàbrica de Sarrià, mig casernària, mig teatral, amb el ridícul joc de petites cúpules –excessives– de la torre central i la punxa de la dreta inacabada. Li costava imaginar que hi pogués haver-hi rigor i disciplina amb aixetes d’aigua viva, ell que havia passat sis anys rentant-se amb el gel de les palanganes glaçades...

Amo, amas, amare, amavi, amatum
Figueres: Brau, 2002

El poema “Amo, amas, amare, amavi, amatum” incorpora un epígraf del mateix Fages de Climent que diu així: «Model de la primera conjugació que vaig aprendre al col·legi dels Jesuïtes».


Jo t’estimo en present d’indicatiu
i, de l’amor per fer-ne un futur mèrit,
t’estimaré en pretèrit,
participi, gerundi i subjuntiu.