Carrer de la Unió


Vista general del carrer de la Unió. Foto: Unai Monge

El carrer de la Unió i el veí carrer Nou de la Rambla ens ofereixen l’oportunitat d’enllaçar la biografia de Carles Fages de Climent amb la d’alguns dels seus avantpassats. Aquests dos carrers paral·lels de la banda del Raval de la Rambla van ser refugi d’anècdotes i d’aventures galants de joventut de l’autor i del seu rebesavi.

Girona: Diputació de Girona, 2009

Segons la biografia novel·lada Climent, el 1847, Enric de Climent i de Casadevall gaudia de fama de seductor i, mentre la seva esposa era a la casa de Castelló, viatja a Barcelona per defensar els interessos del seu hereu i s’instal·la en una dispesa del carrer de la Unió en la qual hi roman més temps del que potser calia.


[Enric de Climent] passà a Barcelona, on s’instal·là en una pensió del llavors aristocràtic carrer de la Unió, regentada per una senyora i les seves dues filles. Tres dones i, ocult entre elles, encarnat, el dimoni. [...] el seductor de cortaleres continua tranquil·lament instal·lat en la dispesa del carrer de la Unió, i res no diu en les seves lletres que indiqui el propòsit de retornar entre els seus.