Carrer Magre


Vista parcial del carrer Magre. Foto: Robert Molina

Davant del temple hi surt el carrer de M. Àngels Vayreda i de seguida, a l'esquerram arranca el carrer Magre al punt on hi ha el portal de sortida dels visitants del Museu Dalí. Aquest carreró estret, segons els historiadors, havia estat el call figuerenc, bressol i residència del metge jueu Cresques Elies, que ho va ser de Pere III el Cerimoniós. 

Empordanesos i forans
Figueres: Brau, 2002

En temps de Fages, el marquès de Camps hi tenia un habitatge que ocupava intermitentment; si més no, i segons el poeta, els dijous hi consumia el contingut de la carmanyola que portava quan venia a mercat.


A cada poble té un mas
i és president del nostre agre,
i tot l’any fa dijous gras
al despatx del carrer Magre.