Can Joan Puig Dalmau


Can Juanito de la Palma (Joan Puig Dalmau). Foto: Jordi Canet Avilés


A en Juanito de “La Palma”,
de la palma del martiri,
el rector li deia: -Calma,
no sabria pas què dir-hi.