Cantonada del carrer Almogàvers i el carrer Prat de la Riba

Seguint en el mateix sentit i tombant cap a la dreta, en temps passats hi havia hagut els bordells de la vila.


Tinc un acord de Càrites i Fúries,
la bruixa a Llers, la fada al Canigó
i dones d’aigua –Roses i Montgó–.
Tinc un castell roquís a Quermançó
i tres bordells a Castelló d’Empúries.

Seguim i arribem a la casa dels Planas. Andreu Planas i Anna Planas eren cosins germans, es casaren i reuniren una gran hisenda.


Ajuntant Planas i Planas
l’amor us donarà pa:
que tingueu Andreus i Annes
com els dits de cada mà.