Cal Rescloser


Cal Rescloser. Foto: Jordi Canet Avilés

Per aprofitar l’aigua de la Muga el marquès de Sant Mori féu bastir una mena de resclosa que anomenaven la mina. Ramon, que era un dels germans Fontcuberta, freqüentava sovint el Lamoga, un cabaret barceloní.


L’arròs posa fulla groga
perquè la mina s’eixuga,
en Ramon se’n va a Lamoga
i el marquès se’n va a la Muga.

Per poder regar la closa
el marquès té, sota el riu,
amagada una resclosa,
però el Rescloser se’n riu.

L'escassesa d'aigua fa que el marquès de Sant Mori es plantegi de llogar un bus per examinar els pous.


Si fas pous marquès il·lús,
i de llogar un bus tens mandra,
pots posar-te l’escafandra
i seràs un autobús.