Rentador i Rec del Molí

Seguim pel carrer dels Jueus, passem per la Farinera i, davant d'un aparcament, trobem el rentador, el rec del Molí i, no gaire lluny, el Portal de la Gallarda.

 

En el centenario del padre Ramon Ruiz-Amado, S. J.
núm. 29431
19 de de gener de 1961

Seguim pel carrer dels Jueus, passem per la Farinera i, davant d'un aparcament, trobem el rentador, el rec del Molí i, no gaire lluny, el Portal de la Gallarda.


[El besavi del poeta] Dicho señor se afincó en el Ampurdán y fue alcalde de Gerona y Castelló de Ampurias, donde un lavadero público con aires de piscina italiana ha dejado testimonio de su cultura y buen gusto.

Deixant el rentador i, des de sota, amb la vista posada al Portal de la Gallarda, al peu de la qual discorre el rec del Molí, sorprèn la ironia amb què Fages es fa un autoretrat.


Fregues arran la torre del poeta
tothora absent de casa i d'ell mateix

Per a Fages de Climent, el rec del Molí és remembrança dels temps esplendents de la vila comtal, incloent-hi el noble casal familiar.


Vell rec feudal, remor d'elms i gonelles,
encantament de gripaus i d'estrelles,
arbres del marge, retortes parelles
de dantesques amors fidels fins al turment.

Barcelona: Publicacions de La Revista-Impremta Atlés, 1928

Fent referència a una llegenda medieval sobre un cavaller ermità, glossa el benefici que produeix el rec als horts i als camps.


Talment el cavaller cansat de lluita
que en ser vell es disfressa d'ermità,
el rec, per convertir-se en pa i en fruita,
sap fer de moliner i d'hortolà.

Barcelona: Publicacions de La Revista-Impremta Atlés, 1928

L'element simbòlic del misteri, que apareix sobretot al poema dramàtic 'El bruel', es fa també palès en aquest dístic:


Tot fa un vel de misteris vora el rec del Molí.
És l'hora dels inicis. Deixa't dur pel camí.

Joana, molinera de Castelló, va acompanyar Joan de Serrallonga en moltes de les seves escaramusses. A ella i al rec del Molí fa referència aquest diàleg de Somni de Cap de Creus.


-Fora vila hi tinc amics
 i el molí deu ser a la vora.
-El molí té un aire trist,
 tot sembla que hi vagi en orris:
 la molinera no hi és...
-Té renom d'alta i formosa.