Plaça de la Col·legiata


Plaça de la Col·legiata. Foto: Jordi Miquel

Des de la plaça de la Col·legiata podem observar algunes de les edificacions que formaven part de l’antiga canònica agustiniana i observar la magnífica façana de l’església de Santa Maria.


Vila de Lledó, la senyorial,
la dels olivars d'or i plata,
les feligresies de baix i de dalt,
el clos de canonges en col·legiata,
i un odi rival
entre el veïnatge de cada beata,
si no surt de missa pel mateix portal!

Olot: Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot. , 2017

En aquests versos, Fages de Climent fa referència a una certa rivalitat en relació amb la parròquia de Lladó. Santa Maria, com totes les canòniques agustinianes, va ser secularitzada el 1592. A finals del segle XVIII, la Col·legiata va perdre la majoria de possessions pels efectes de la desamortització de 1835 i també per la crisi de les carlinades i la signatura del concordat entre l’Església i l’Estat de l’any 1851, que suprimia les col·legiates. Amb la revolució liberal de 1868 es va expropiar la casa priorat i les seves dependències. Aleshores, la parròquia va passar a l’església de Sant Feliu, situada a la part alta del nucli. Tanmateix, l’any 1929 Santa Maria va tornar a esdevenir parròquia del municipi, i Sant Feliu va quedar fora de culte. De les disputes que aquests canvis van generar entre els veïns de Lladó també en dona compte Josep Berga i Boix:


A la poca estona, baixàrem tots plegats vers la col·legiata [...] Tot admirant l’estil romànic, les preciositats arquitectòniques i les meravelles arxivades en aquell edifici, passàrem el temps fins al vespre, acompanyant-me tots ells, inclús el senyor rector, cap al Puig de Llobinera, situat en una altura a dos-cents metres de la parròquia. És d’advertir que la població compta amb dues parròquies: la de baix, que és la col·legiata, i la de dalt; això data des de la supressió de la col·legiata pels governs progressistes, però ha donat i dóna lloc a competències i renyines que s’acabaran quan s’acabi Lledonera.

«Pro turisme»
73
01 de de maig de 1934

A la plaça de la Col·legiata s’hi celebra, cada dimarts, el mercat setmanal i, actualment, té un espai dedicat als jocs infantils. La vida quotidiana del poble, doncs, adquireix una presència important en aquesta plaça.


Aquests darrers anys hem aconseguit deixar urbanitzada com calia la plaça de la Col·legiata, reforma amb la qual guanya força en gentilesa la gràcil silueta de la nostra església; també les dependències i les construccions pertanyents al conjunt urbà del «Priorat», emprant el llenguatge popular, haurien de tractar-se amb la cura i la polidesa d'aquelles coses que ens són cares si és que volem veure realitzat el somni que ens porta a escriure aquestes ratlles.