Entrada


Portal d’Espanya. Foto: Lluís Serrano

Barcelona: Companyia Espanyola d'Arts Gràfiques, 1919

Avui, després d’uns anys tancada, la porta sud torna a ser l’accés a la visita al castell.


S’entra al castell pel portal d’Espanya o de mig-jorn, coronat per merlets i matacans. Dóna accés a un pati irregular, el més gran del castell, envoltat de dependències i cossos fortificats. En un dels extrems s’hi destaca la capella [...] El portal de França que s’obre en el costat nord, en la part alta del castell, presenta també formidable aspecte guardat per matacans, sageteres i torres de defensa.

El Castell de Requesens, sometido a un inexplicable ostracismo
1977

Jaume Sureda Prat també va explicar la seva excursió al castell de Requesens.


La puerta principal, la que debía servir de entrada a las caballerías, da directamente a un gran patio del que arranca una suntuosa escalinata para ascender a las dependencias del Castillo, hasta llegar a su torre más elevada, gozan de protección especial, demostrando todo ello que la reconstrucción llevada a cabo a últimos del pasado siglo, es decir, bien recientemente, se hizo a consciencia. Esta reconstrucción tuvo como base el primitivo castillo medieval.