Església del castell


Façana de l’església del castell. Foto: Lluís Serrano

Aquesta capella es va edificar durant la reconstrucció del castell i la font d’inspiració va ser l’església vella, romànica –reconvertida en mas– i antiga parroquial de Requesens. Per això, diversos materials d’aquesta van ser transportats per bastir l’església de la fortalesa.


Causa una impressió summament agradable trobar dintre aquell recinte emmurallat una hermosa iglesieta bizantina. La portada fou traslladada pedra per pedra des d’un altre lloc, i son interior fou reconstruït amb totes les regles de l'art.

Barcelona: Companyia Espanyola d'Arts Gràfiques, 1919

Cèsar August Torras va descriure la ubicació de l’espai.


L’iglesia del castell dóna al pati d’entrada i està situada en el primer recinte. Fou totalment reconstruïda aprofitant les restes dels antics murs i emmotllant lo nou amb lo antic, aprofitant tots els elements escampats i procurant així donar ple caràcter a lo reconstruït. Son estil és de pura època romànica. Té la volta de canó seguit i atermena a un absis semicircular. El costat esquerra de la nau està ocupat per una gran tribuna alçada sobre dos arcades de mig punt, qual tribuna era reservada pera la família del comte. La portada de l’iglesia és molt senzilla i ostenta en el timpà un baix relleu que representa l’Adoració de la Verge, imitant en sa factura el modo de fer de l’estil romànic.

Junt a l’iglesia hi ha les espaioses habitacions que, dins del castell, estaven destinades al capellà del mateix.

Excursió al castell de Requesens, Agullana, Besalú, Olot i Collsacabra
núm. 54
1899

Lluís Marià Vidal hi va oir missa amb la comtessa Joana Adelaida.


A dos quarts d’onze arribàvem a la capelleta, construïda provisionalment (perquè l’antiga iglesieta romànica de Requesens està destruïda i és habitació d’un masover), i poguérem oir missa gràcies a l’atenció de la comtessa de Peralada, que la retardà mitja hora en obsequi nostre.

Una excursió a Requesens
núm. 173-174
01 de de maig de 1928

Per a Lluís Barceló l’església era un lloc adient per a la pau, el repòs i la reflexió:


La capella del castell, tota de pedra, és deliciosa, tancada dins el clos de les muralles i acompanyada de ben cuidats jardins i brolladors, és un redós plascèvol i apropiat per a la meditació.

L’excursió a Requesens
núm. 5
01 de de juny de 1928

Els excursionistes de la Penya Tramuntana de Figueres solien visitar, un cop l’any, el Puig Neulós i el castell. El 1928 expressaven un moment de fervor religiós


Sense entretenir-nos massa ens n’anem cap al Castell que visitem amb tota detenció: les cambres, terrats, torres, tot és resseguit i per últim visitem la capella petita, neta però closa, sense flors la Verge en el mes de maig; tot d’una s’aixequen fortes, vibrants, sortint de tots els llavis, les notes de la Salve Regina. Com ressonen aquelles voltes! Fins semblava que la Verge reia. Quan en sortírem les portes es clogueren darrere nostre i la capella quedà sola altra volta, sense llums i sense flors.