BIOGRAFIA

Es doctorà en lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona amb una tesi sobre gramàtica catalana. Ha estat professor i vicedirector del Col·legi Universitari de Girona i vicedegà de la facultat de lletres. Actualment és professor i vicerector de la Universitat Autònoma i rector de la Universitat de Girona des de la seva fundació el 1991. 

Pertany al consell de redacció de la revista Els Marges i és autor de diversos treballs de lingüística general i història de la llengua cattalana, entre els quals Semàntica i sintaxi (1975), Sintaxi abstracta i derivació: transitivitat vs. intransitivitat en el català actual (1976), Llengua i cultura en els segles XVI i XVII (1979), La conquesta àrab i la llengua catalana(1982), L'accés del català a l'escriptura (1982), amb M.T.Sobirà, Història de la llengua catalana (vol. I, 1982; vol. II, 1996) i Llengua escrita i llengua nacional (1992). 
 

Biografia extreta d'enciclopedia.cat
Fotografia
 

Itineraris

PUNTS