Carrer de Sant Miquel dels Sants


Casa natal de Sant Miquel dels Sants. Foto:

Al mateix antic carrer del seminari vell, el carrer de Sant Hipòlit – ara carrer de Sant Miquel dels Sants - va néixer, molt temps abans, a final del segle XIV, un altre personatge il·lustre de la ciutat de Vic, Andreu Febrer, protagonista, ell també, d’una narració de la nostra autora.

A l’obra L’agent del rei, M. Àngels Anglada explica la vida d’aquest vigatà que fou diplomàtic, escriptor i traductor al català de la Divina Comèdia de Dante. M. Àngels Anglada, fascinada per la seva personalitat, seguirà les seves petges en els documents, els testimonis i els poemes.
La presència del seminari vell, com de tots els convents i confraries, és una de les petges visibles a la ciutat, que es reflecteix també en el nom del carrer on va néixer l’Agent del Rei.
Diu M. Àngels Anglada:


(Es veu que els poetes tenen poc èxit, en esguard dels sants. Perquè el nom amb què s’ha provat de desbancar, inútilment, l’antiga denominació treta del casal de la família Sant Hipòlit no ha estat el d’Andreu Febrer, sinó el de sant Miquel dels Sants. Miquel va néixer més tard, i més avall, al mateix carrer costerut que puja des del carrer de la Ramada i, com si li costés d’enfilar-se, es revincla cap a la dreta abans d’arribar al darrera de la Casa de la Vila).