BIOGRAFIA

La faceta d'escriptor complementa la seva tasca bàsica de pintor i artista. 

Fill d'un notari, estudià a l'Escola Municipal de Dibuix de Figueres. Entre 1921 i 1922, va entrar en contacte amb el futurisme i se'n va anar a estudiar a l'Escola de Belles Arts de Madrid, d'on va ser expulsat el 1923 i el 1926. A Madrid, mentre s'allotjava a la Residencia de Estudiantes, va iniciar la seva relació amb Luís Buñuel, García Lorca i d'altres. 

Durant aquests anys, van començar les seves exposicions individuals i la creació de quadres en què ja cercava un camí més personal. També daten dels anys vint dues temptatives de novel·la en català, Tardes d'estiu La immensa Maria. Entre 1927 i 1929, a més d'algunes col·laboracions en castellà a La Gaceta Literaria de Madrid, edità els seus textos literaris catalans més importants a L'Amic de les Arts.

El 1930 pronuncià a l'Ateneu Barcelonès la polèmica conferència "Posició moral del surrealisme", en què ja emprenia definitivament la defensa d'aquest moviment i fixava les bases de la seva futura obra artística, basada en el mètode paranoicocrític, una visió objectiva d'imatges detalladament realistes cadascuna de les quals no representa un sol objecte sinó diversos. Aquell any també publicà el seu primer llibre, La femme visible. Als anys 30 fou molt actiu en la vida cultural parisenca i començà a ser-ho en la nord-americana. 

El 1940, va ser expulsat del grup surrealista, després d'haver-se'n anat distanciant, i s'establí a Nova York fins al 1948. Durant aquest període la seva obra prengué un nou gir. Dalí declarà acabada l'època experimental i es consagrà a una pintura que reclamà formalista i hereva del Renaixement, alhora que consolidava la seva fama i projecció internacionals, a les quals contribuí tant o més que la seva pintura el seu histrionisme extravagant combinat amb un gran talent per a l'espectacle i la propaganda. 

L'any 1948 retornà a Europa amb textos i conferències en castellà i francès. Es declarà místic, feu apologia d'alguns dels valors més enaltits pel franquisme i es decantà públicament en favor d'aquest règim. D'aquesta manera, trobà una fórmula artística admesa per l'Estat espanyol, la qual li permeté seguint exercint com a artista des de Catalunya servint-se de la glòria i promoció dels estaments oficials. 

 

Biografia extreta d'enciclopedia.cat

PUNTS

Itineraris