BIOGRAFIA

Fou un historiador català que pels seus mèrits va ser nomenat Fill Adoptiu de Besalú i membre de la Reial Acadèmia de la Història de Madrid, així com de la de Bones Lletres de Barcelona i de l'Associació Artístico-Arqueològica. 

De jove mostrà ja predilecció i afecció pels treballs d'investigació històrica, i comença a visitar arxius i biblioteques, tot confrontant dades i escrivint els vint-i-sis llibres que tracten, preferentment, de les terres de l'antic comtat de Besalú i que porten el títol genèric de Notícias históricas. La publicació d'una col·lecció de documents dels segles IX al XIII va suposar, i susposa encara avui dia, una gran aportació investigadora per tal de conèixer els orígens de la nacionalitat catalana i les fonts del dret català. 

Fou banquer i s'establí a Girona, on regentava una sucursal de l'empresa familiar d'Olot. Per la Lliga Regionalista, fou regidor ialcalde de Girona (juliol-novembre 1909). Dirigí els setmanaris olotins El OlotenseEl eco de la montaña, i el 1919 publicà un treball sobre els castells del comtat de Besalú, mentre que Cales Rahola li traduí i publicà Els remences (1908). 

El seu primer llibre, Besalú, su historia, sus condes, su obispado y sus monumentos (I) va sortir a la llum el 1899, i el darrer, "Los Condes de Ampurias vindicados", publicat pòstumament el 1917. Va deixar inèdites diverses monografies, les quals es van perdre el 1936. La seva biblioteca va ser donada per la seva família a la Comissió de Monuments de Girona. 

 

Biografia

Fotografia

PUNTS

Itineraris