BIOGRAFIA

Format a l'Ateneu Igualadí de la Classe Obrera, estudià a la Universitat de Barcelona i als Estudis Universitaris Catalans. Es doctorà en lletres el 1948. Fundà i dirigí el grup cultural igualadí Anabis (1944-48), Ariel (1946-51) i la col·lecció Signe, de poesia i assaig, dirigida juntament amb J.Horta. Ideà (1946) un projecte de centre d'estudis comarcals d'Igualada, del qual es desentengué en ésser institucionalitzat pel franquisme el 1947. Fou membre fundador de la Societat Catalana d'Estudis Històrics (1946). Professor d'investigació al CSIC adscrit a l'Institut Espanyol de Musicologia (1971-84) i professir de la facultat de lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona (1969-84), el 1972 ingressà a l'Acadèmia de Bones Lletres. 

La seva obra crítica versa principalment sobre el Modernisme, Joan Maragall, J.V.Foix, B. Rosselló-Pòrcel, etc., mentre que els seus estudis se centren sobretot en la poesia tradicional i de cançoner, la poesia del s.XVI, el teatre medieval i el popular (entre el 1961 i el 1969 organitzà i dirigí, per encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona, nou cicles de representacions de teatre medieval), les formes poètiques antigues, llegendes i tradicions populars, etc. 

En morir, tot el seu fons personal (obres pròpies, biblioteca particular i un complet epistolari que conserva la seva correspondència amb autors com Salvador Espriu, J.V.Foix i Maria Aurèlia Capmany, entre d'altres) fou cedit a la Biblioteca Central d'Igualada, que ha dedicat una sala específica al Fons Josep Romeu i Figueras. 

Fou soci d'honor de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. 

Biografia extreta de l'AELC

Fotografia

PUNTS

Itineraris