BIOGRAFIA

Va ser un destacat periodista català de la primera meitat del segle XX. Liberal, catalanista i catòlic, la seva ideologia va anar evolucionant cap a postures conservadores a partir dels anys trenta. Va tenir un paper destacat com a comentarista polític en diaris i revistes catalans del període d'entreguerres (Las Noticias, La Publicitat, Mirador o La Veu de Catalunya, entre d'altres). Després de la guerra civil, va exercir de comentarista internacional per a la revista Destino. En el terreny literari, a banda de composicions de caràcter religiós del període de postguerra (Cada dia és festa, Salteri de la Mare de Déu de Montserrat, Actualidad del Padre Claret o Pàgines de la Vida de Jesucrist), destaquen per sobre de la resta, per la seva categoría literària, les seves composicions dedicades a l'Empordà: la narració El meravellós desembarcament dels grecs a Empúries i L'Empordà i els empordanesos, testimoni d'excepció del seu afecte i vinculació amb la terra empordanesa.

PUNTS

Itineraris