BIOGRAFIA

Arquitecte, escriptor i poeta. Els seus edificis, en perfecte sincronisme amb els corrents més avançats de l'època, suposen una de les aportacions més consistents a l'arquitectura del seu temps. Animador de la vida cultural gironina, fundador de la societat Athenea, aglutinador d'artistes i artesans, va ser guardonat en els Jocs Florals de Girona i va ser inclòs com a poeta a l'Almanac dels Noucentistes

[Biografia extreta de: ARAGÓ, Narcís-Jordi. La Girona dels poetes. Un Segle d'interpretacions líriques de la ciutat, Girona: CCG Edicons, 2005.]

PUNTS

Itineraris