Del pla de Ginebret al Progrés


Carrer del Progrés. Foto: Comercial Prat

Lo Pla de Ginebret
17 de d'abril de 1887

L'eixamplament de la vila


Mireu-lo ab sos rics sembrats:
tot ell vessa de vianda!
De can Guirra a la Miranda
ple de gra per tots costats;
sos camps de blat, ribetats
ab tant vermell gallaret
que allò sembla un jardinet
que a Ripoll Déu regalà;
per això no trobo un pla
com lo pla de Ginebret. [...]

[E]ix Temple que el món admira,
que els sigles van regalar-nos,
i sa torre, com per guiar-nos,
cap al Cel son dit estira,
és lo primer que s’ovira
quan lo tren, ab fort xiulet,
en eix pla emboca de dret
per poder un xic reposar.