L'itinerari literari Ripoll és el número 3 de la col·lecció d'itineraris literaris autoguiats que publica de manera regular la  Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada – Carles Fages de Climent de la Universitat de Girona. La presentació, el guió i la selecció de textos han anat a càrrec de Jordi Mascarella i Francesca R. Uccella.

***

Ripoll és un lloc de referència en la història de Catalunya. La seva situació geogràfica, a la porta dels Pirineus Orientals; el seu assentament ambiental, en la plana que forma l’aiguabarreig del Ter i Freser, rius bucòlics i feiners; la presència del seu imposant monestir benedictí, avui tot just recordat pel claustre i l’església de Santa Maria… Un conjunt d’elements que conviden a un viatge als orígens del poble català: els orígens polítics de les famílies comtals de Cerdanya, Besalú, Osona i Barcelona; als orígens de l’organització del territori de la Catalunya Vella; als orígens de la industrialització.

Aquest panorama on s’entreteixeix la història i el mite es pot resseguir sobre el terreny. Però la permanència en la consciència dels catalans no s’ha nodrit tan sols de la visita a la capital del Ripollès. El Ripoll físic i palpable s’ha desdoblat en la narrativa, recreada i reelaborada al llarg de generacions, segons estils i estètiques canviants; en l’estímul poètic, materialitzat en els versos de veïns i forans; fins i tot el teatre ha reforçat la imatge d’aquesta vila, atrafegada i contemplativa, carregada de contrastos i complexitats. La literatura, l’art de la paraula, ha estat i és un poderós productor de l’imaginari ripollenc en el marc català.

És per això que ha semblat oportú posar a l’abast dels visitants (i dels vilatans) textos d’autors, èpoques, estils i objectius ben diferents: relats que complementen, il·lustren, en definitiva enriqueixen l’estada en la vila i el seu entorn més immediat; notícies que ens fan present allò més intangible, que convoquen allò desaparegut, que conviden a continuar pensant, parlant i escrivint sobre el present, el passat i l’esdevenidor.

Per força la selecció ha de ser limitada. Només hem incorporat passatges d’obres (o obres senceres quan ha estat possible) que s’adeien als punts triats per l’itinerari. Hi predominen les obres modernes i contemporànies; les intervencions dins el text (bàsicament, supressions) o al marge (brevíssims aclariments de vocabulari o concepte), les hem senyalat amb claudàtors. Els títols i subtítols que introdueixen els textos i d’alguna manera guien la lectura –i la visita– són responsabilitat nostra.