BIOGRAFIA

Advocat barceloní amb lligams a Sant Pere Pescador. És autor del llibre El Ampurdán en el siglo XIX.

PUNTS

Itineraris