Arenys d'Empordà


Vista parcial de la Torre Sarrà. Foto: Jordi Miquel

«Cataluña en vacaciones. En las riberas del Fluvià: arroz, feudos y epigramas»
Figueres: Brau, 2003


Si no fuera por el obstáculo de las presas, navegaríamos hasta Arenys d’Empordà, atraídos por la hospitalidad gentilicia de Aurea de Sarrà, poseedora al margen de un altozano de la suntuosa quinta de recreo donde se dan cita la naturaleza y el arte. El Gaiter de la Muga, este poeta popular, desaprensivo y funambulesco, ha invadido otra vez el área del río vecino con un epigrama discretísimo:

L’egrègia dansarina
donya Àurea de Sarrà
té, al ribàs del Fluvià,
una torre ivorina
i un marit mestre d’estil
que, assegut al peristil
mentre la tarda declina
com Petrarca als peus de Laura,
a la torre de marfil
ha trobat la Domus Aurea.


Cansat Francès de Madrid
s’arrecera a l’Empordà;
ple de literària alcurnia
i amb cor que li emplena el pit,
cercant la turris eburnea
la domus Aurea trobà.