BIOGRAFIA

Historiador, escriptor, crític d'art i museòleg. Fou director general dels Museus d'Art de Barcelona (1920-1939).
Dirigí les publicacions periòdiques Vell i nou, Gaseta de les Arts i Butlletí dels Museus d'Art de Barcelona.
Publicà nombrosos estudis i monografies sobre art i artistes, una novel.la de joventut, La rulota, signada amb el pseudònim Flama, i un recull de poesia.
Ha deixat, inèdita, una ambiciosa Història de la pintura catalana del segle XIX.

Biografia extreta de la Fundació Folch i Torres

PUNTS

Itineraris