BIOGRAFIA

Escriptor. Llicenciat en dret, exercí uns anys com a jutge, entre altres llocs a Banyoles. Redactor d' «Ariel», crític d'art de «Destino», col·laborador de «La Vanguardia» i l'«Avui», va escriure novel·les de realisme màgic com "Llibre de cavalleries" i "Les històries naturals", i proses poètiques com "Diana i la mar morta". Els seus llibres de poesia són "Sota la sang", "Aurora per vosaltres", "El mèdium" i "El país de les meravelles". Entre els seus assaigs destaca "Teoria de Catalunya".

[Biografia extreta de: ARAGÓ, Narcís-Jordi. "La Girona dels poetes. Un Segle d'interpretacions líriques de la ciutat", Girona: CCG Edicons, 2005.] 

Biografia extreta de l'atlesliterari.cat

PUNTS

Itineraris