BIOGRAFIA

Es llicencià en dret a Barcelona (1959). És membre de l'Institut Internacional de Genealogia i Heràldica i de l'Instituto Salazar y Castro del CSIC. Ha ampliat, revisat i acabat l'edició d'El solar catalán-valenciano-balear (1968), dels germans García Carrafa. Especialista en genealogies catalanes i en les dinasties comtals dels Països Catalans, obtingué el primer premi d'Arenberg de genealogia (1984) i és membre de l'Académie Internationale d'Héraldique (1985). És fundador i president de la Societat Catalana de Genealogia Heràldica i Sigil·lografia i ha publicat un Diccionari general d'heràldica (1982). Fins el 1969 formà part del secretariat polític de Joan de Borbó, comte de Barcelona. Ha estat un dels principals impulsors del Front d'Alliberament Gai de Catalunya i és president de l'Institut Lambda. Ha publicat el Pacte de Joia (1974). 

Biografia extreta d'enciclopedia.cat

PUNTS

Itineraris