Institut Ramon Muntaner


Façana principal de l'Institut Ramon Muntaner. Foto: Robert Molina

El triomf i el rodolí de la Gala i en Dalí
Figueres: Brau, 2015

Tornats a la Rambla, ara ens adreçarem a l’altra banda de Figueres, a la part sud de la vila. A mig passeig prendrem el carrer de Sant Pau, que voreja la plaça Triangular (hi ha la seu actual de l’Erato) i passa per davant de l’Institut Ramon Muntaner; al centre acadèmic van cursar-hi el batxillerat alumnes destacats, alguns amics evocats pel poeta. Salvador Dalí, Ramon Reig, Narcís Sala i d’altres discents, anaven regularment, acompanyats pel seu mestre de dibuix, el catedràtic Juan Núñez, a practicar la pintura au plein air al carrer de Tapis i més enllà, pel camí de Vilabertran.


Amb pinzells, cartera i llapis
anem pel carrer de Tapis.

Anem pel carrer de Tapis,
fent terna, amb el Ramon Reig.
No hi ha res bonic ni lleig
si ho comenta el vers i el llapis.

Empordanesos i forans
Figueres: Brau, 2002

Un altre catedràtic del Muntaner que mereix una atenció més irònica del poeta és el Dr. Miquel Golobardes, que compaginava les classes matinals de grec amb l’activitat investigadora capvespral a la biblioteca del castell Peralada, productor de vins i destil·lats diversos.


Vivere et filosofare:
el professor Golobardes
al matí despatxa grec
i ven xampany a les tardes.