BIOGRAFIA

Escriptor i poeta. Doctor en llengües clàssiques, amb un gran domini de l'idioma, va interpretar, amb lirisme i ironia, els principals trets anímics de l'Empordà en els seus llibres poètics. Les bruixes de Llers i Balada del sabater d'Ordis, i es va fer popular sobretot pels seus cruels epigrames. Biògraf amb Climent i dramaturg amb La dama d'Aragó, va deixar inèdit el Poema del Cap de Creus, publicat pòstumament. 

Biografia extreta de: ARAGÓ, Narcís-Jordi. La Girona dels poetes. Un Segle d'interpretacions líriques de la ciutat, Girona: CCG Edicons, 2005.

atlesliterari.cat

Itineraris

PUNTS