Plaça del Gra i Font lluminosa

Des d'on hi havia can Fita, tornem cap al centre de la vila passant per la plaça del Gra. Tres dotzenes de fines colimnes de ferro colat, distribuïdes en quadrats concèntrics, sostenen un teulat a quatre aigües que aixopluga tota la plaça. L'oba va fer-se fa més d'un segele per poder celebrar-hi còmodament el mercat de grans sense risc de mullar-se quan plou.

Figuerencs
Figueres: Brau, 2002

Des de les Fires de l’any 1960 ençà s’ha aprofitat la plaça coberta per condicionar-hi l’anomenat Certamen de la Moda, mena d’envelat per a ball i concert i, al principi, expositor de mostres diverses, entre les quals de roba.


Amb el que costa desfer
i fer cada any el Certamen,
n’hi hauria prou per refer
la tomba de Tutankamen.

Figuerencs
Figueres: Brau, 2002

A continuació, seguint qualsevol dels dos carrers paral·lels, Rutlla o Castelló, que uneixen les places del Gra i del Dr. Vila, arribem a la primera font lluminosa amb què va comptar Figueres, inaugurada per l’alcalde Ramon Guardiola el 1965 al solar que ocupava l’antic hospital.


Doll d’aigua que al cel s’envola
maridant forma i color;
figuerencs: retem llaor
a la font d’en Guardiola.