BIOGRAFIA

Fou un dels impulsors de l'excursionisme català durant la segona meitat del XIX. La seva activitat vital i literària va estar estretament vinculada al món excursionista ja que va ser president de l'Associació Catalana d'Excursions Científiques i més tard del Centre Excursionista de Catalunya (1902-1915 i 1921-1923). Influït pel moviment de la Renaixença, amb l'excursionisme volia estudiar també l'art, la geografia o el folklore d'un territori, i recuperar així, la consciència nacional catalana. Publicà articles i ressenyes sobre excursions a la "Il·lustració Catalana", a "La Renaixensa" i òbviament en diversos dels butlletins del Centre Excursionista de Catalunya. Especialment interessants són les nou guies "Pirineu Català" que publica entre 1902 i 1922 i en les quals destaca no tan sols la descripció d'itineraris sinó també l'aprofundiment en aspectes culturals i socials.

[Anna Guix]

Referències bibliogràfiques:

ARAGÓ, Narcís-Jordi i VILALLONGA, Mariàngela (Coord.). "Atles literari de les terres de Girona". Girona: Diputació de Girona, 2003.
PUIG I CABEZA, Martí. "Cèsar August Torras i Ferreri: 1852-1923: excursionisme científic i geografia: una unió indissoluble". Granollers: Agrupació Excursionista Granollers, 1976.

Biografia extreta d'atlesliterari.cat
Fotografia

Itineraris

PUNTS